Attesten Bevolking

De attesten Bevolking zijn opgemaakt volgens de informatie die opgenomen is in het Rijksregister u betreffende, en bewijzen naargelang het geval, de samenstelling van uw gezin en de eventuele band met de referentiepersoon van het gezin, het adres van uw hoofdverblijfplaats, uw Belgische nationaliteit, uw keuze met betrekking tot de wijze van teraardebestelling en/of rituelen, uw staat van Belgisch kiezer, de wettelijke samenwoning die u aanging, uw staat (in leven). U kunt ook een uittreksel uit het Rijksregister bekomen.

De attesten kunnen rechtsgeldig worden voorgelegd aan elke overheid of organisme die u deze informatie vragen.

Hoe aanvragen?

U bent in het bezit van een elektronische identiteits-of verblijfskaart:

  • Online: via het e-loket
  • Aan de computerboxen in het Administratief centrum en in de verbindingsbureaus

U heeft geen elektronische identiteits-of verblijfskaart: aan het loket

Vereiste documenten

  • Identiteitskaart of verblijfskaart
  • Pincode (e-loket)

Tarief

  • Gratis

Wachttijd

  • Onmiddellijk