Autoloze zondag in Brussel op 17 september 2023

Brussel organiseert op zondag 17 september 2023 de jaarlijkse Autoloze zondag. Van 9u30 tot 19u is het hele Brusselse Gewest gesloten voor motorvoertuigen.

Enkel hulpdiensten, voertuigen van openbaar nut en personen in het bezit van een doorgangsbewijs mogen rijden in de zones die voor het autoverkeer verboden zijn. Elektrische fietsen zijn toegelaten.

Het openbaar vervoer van de MIVB is gratis toegankelijk.

Meer info over openbaar vervoer:

Een doorgangsbewijs voor de Autoloze zondag kan afgeleverd worden na een gemotiveerde aanvraag: voor particulieren vanaf 7 augustus 2023 tot en met 8 september 2023 (13u), voor bedrijven vanaf 24 juli 2023 tot en met 8 september 2023 (13u).

De ring van Brussel is open voor het verkeer. Enkel de afritten naar het grondgebied van het Brussels Gewest zijn afgesloten.

Sommige bestuurders mogen tijdens de autovrije zondag wel met de auto in Brussel rijden, op voorwaarde dat ze de snelheidsbeperking van 30 km/u eerbiedigen:

  • voertuigen van het openbaar vervoer (Externe site MIVB, Externe site TEC, Externe site De Lijn)
  • taxi’s
  • voertuigen van nooddiensten
  • autocars
  • voertuigen van openbaar nut
  • voertuigen van de media die als dusdanig herkenbaar zijn (logo,...)
  • voertuigen van het type minibus (8+1 plaatsen) gebruikt door de horeca en die als dusdanig herkenbaar zijn (logo,...)
  • de personen met een handicap in het bezit van de speciale kaart voorzien in artikel 27.4.3.d. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, de persoon met de handicap moet aanwezig zijn in het voertuig
  • voertuigen met een nummerplaat CD (diplomatiek korps)
  • de bestuurders in het bezit van een doorgangsbewijs afgegeven door de autoriteiten

Een doorgangsbewijs voor de Autoloze zondag kan afgeleverd worden aan de personen die het bewijs aanvragen. Opgelet: de aanvraag moet behoorlijk gemotiveerd worden.

De Week van de Mobiliteit, met als hoogtepunt de Autoloze zondag, vindt plaats in:

Tijdens de Autoloze zondag vinden er een heleboel activiteiten plaats in Brussel. U vindt ze hieronder in de agenda.

Gemaakt 24/07/2023 (bewerkt op 13/09/2023)

AGENDA

 
Autoloze zondag in Brussel op 17 september 2023
© mobilityweek.brussels