Aanvraag doorgangsbewijs Autoloze zondag 2023

Op 17 september 2023 is het Autoloze zondag. Op die dag is het verkeer van motorvoertuigen volledig verboden in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest tussen 9u30 en 19u. Bepaalde uitzonderlijke situaties kunnen echter een verplaatsing met de wagen op die dag noodzakelijk maken. Er kan dan bij de gemeente een aanvraag worden ingediend om een doorgangsbewijs te verkrijgen.

Enkel hulpdiensten, voertuigen van openbaar nut (taxi's, MIVB,...) en personen die een doorgangsbewijs hebben, mogen in de voor het autoverkeer verboden gebieden rijden. Doorgangsbewijzen worden toegekend op basis van een gemotiveerde aanvraag. Fietsen met elektrische ondersteuning mogen wel rijden.

Voor particulieren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen: op het grondgebied van de stad Brussel wonen.

Voor particulieren die niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen: de eindbestemming moet op het grondgebied van de stad Brussel gelegen zijn.

Voor bedrijven:

  • op het grondgebied van de stad Brussel gevestigd zijn
  • een aanvraag indienen voor al het personeel

De vrijstelling is geldig op het hele grondgebied van het Brussels Gewest en enkel voor het of de vastgestelde traject(en) en de toegestane uren.

  • Personen van vreemde nationaliteit mogen met de auto van en naar hun hotel rijden op vertoon, bij politiecontrole, van hun hotelreservering of vliegticket.
  • Groepsaanvragen voor diplomatieke missies en internationale organisaties die in België gevestigd zijn, moeten naar de dienst Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken gestuurd worden.

Deze procedure bestaat uit twee stappen:

1. De aanvraag:

Voor particulieren en zelfstandigen als natuurlijke persoon, tot 8 september 2023 om 13u:

Voor bedrijven, tot 8 september 2023 om 13u:

2. Afhalen (er wordt een e-mail verstuurd zodra het doorgangsbewijs kan worden afgehaald):

Zonder afspraak, aan loket 59 (Zone D) van het Administratief Centrum Brucity (Hallenstraat 4 - 1000 Brussel), tot 15 september 2023 om 12u45.

Meer info?

Telefonisch op het nummer 02 279 62 20

Bewijs dat de noodzaak van de verplaatsing aantoont (medisch attest, attest van de werkgever, reisdocumenten, reservering van materiaal om te verhuizen,...)

Gratis

5 werkdagen (er wordt een e-mail verstuurd zodra het doorgangsbewijs kan worden afgehaald)

Gemaakt 24/07/2023 (bewerkt op 30/08/2023)

ZIE OOK

Aanvraag doorgangsbewijs Autoloze zondag 2023
© mobilityweek.brussels