Begraafplaats van Brussel (Evere)

De begraafplaats van Brussel (in Evere) is met een oppervlakte van 38 hectare de grootste begraafplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Er worden op dit moment bomen gekapt op het kerkhof. Omdat het een mobiele werf is, is de werf niet afgebakend. Om hun veiligheid te garanderen, worden bezoekers gevraagd om de werfzone niet te betreden.

Dit kerkhof vertelt het verhaal van België en leidt bezoekers langs beroemde personen zoals François Van Campenhout, componist van de Brabançonne, Jean Volders (zie de rubriek 'Bezienswaardigheden') of ook nog de burgemeesters van de Stad Brussel. De monumenten herinneren ook aan gebeurtenissen die ijkpunten zijn in onze geschiedenis, zoals onze slagvelden of het gedenkteken dat werd opgericht naar aanleiding van de verwoestende brand in de Innovation.

"Onze begraafplaats moet eruitzien als een groot park", aldus Jules Anspach, burgemeester van de Stad Brussel in 1877. Er is een overvloed aan flora en fauna. Fruitbomen, bijenkorven en meditatievijvers sieren deze groene long, gelegen in een sterk verstedelijkt gebied.

Ereperken voor de Britse soldaten die sneuvelden tijdens de twee Wereldoorlogen

Ereperken voor de Britse soldaten die sneuvelden tijdens de twee Wereldoorlogen

Een ereplaats voor Britse militairen en enkele andere geallieerde soldaten die in en rond Brussel zijn omgekomen. De soldaten uit de Eerste Wereldoorlog liggen begraven rond een kruis met een zwaard. Die uit de Tweede Wereldoorlog zijn te ruste gelegd volgens de contouren van het gazon. Achteraan op het grasveld, in de schuilhoek, is er een metalen gedenkplaat aangebracht met een kaart en het verhaal van 'De bevrijding van België en Nederland en de opmars naar Duitsland' tussen september 1944 en mei 1945.

Jean Volders (1855-1896)

Graf van Jean Volders (1855-1896)

Jean Volders was samen met César de Paepe één van de oprichters van de Belgische Werkliedenpartij, de voorloper van de latere Belgische Socialistische Partij. Als overtuigd journalist werd hij hoofdredacteur van de partijkrant 'Le Peuple'. In zijn artikelen voerde hij actief campagne voor het algemeen kiesrecht.

Op zijn grafsteen staat de zin "Hij hield van het volk, het volk rouwt om hem", die perfect de ontroering van een heel land samenvat toen zijn dood op 13 mei 1896 werd aangekondigd. De arbeiders stroomden van alle kanten toe om de begrafenisstoet te volgen die zijn stoffelijk overschot van het Volkshuis naar de Brusselse begraafplaats bracht.

Op het bronzen monument dat zijn graf siert, staan arbeiders in tranen afgebeeld.

Adolphe Max (1869-1939)

Monument van Adolphe Max (1869-1939)

Na de ingebruikneming van de begraafplaats werden 900 graven overgebracht vanuit de oude begraafplaatsen. De meest opmerkelijke zijn te zien op de rotondes en de hoofdlaan. Het monument van burgemeester Charles De Brouckère kreeg een plaats op het Grote Rondpunt. Daarna kwam Jules Anspach aan de beurt, evenals andere burgemeesters van Brussel. Deze rotonde werd bekend als het "Rondpunt van de burgemeesters". In het centrum staat Adolphe Max: een bijzonder eerbetoon aan zijn strijd tegen de Duitse bezetter tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Het graf bekend als 'De Daltons'

Het graf bekend als 'De Daltons'

De concessie behoort toe aan de familie van de schilder Cesare Delle Acqua. De opeenvolging van vier gedenkstenen van verschillende grootte heeft dit monument de bijnaam 'de vier Daltonbroers' opgeleverd.

Graf van François Verheven

Graf van François Veheven

Op de begraafplaats bevinden zich veel werken van grote architecten zoals Ernest Acker (1852-1912), Adrien Blomme (1878-1940), Joseph Caluwaers (1863-1948), Eugène Dhuicque (1877-1955), Emile Janlet (1839-1918) en Henry van de Velde (1863-1957). Victor Horta (1861-1947) ontwierp een origineel grafmonument voor François Verheven. Dit monument bevindt zich op de Grote Laan, langs gazon nummer 10, waar de Britse soldaten rusten.

Facebookpagina van de begraafplaatsen van de Stad Brussel:

AGENDA

 

ZIE OOK

Begraafplaats van Brussel (Evere)
Foto's: studio Fifty-Fifty © Stad Brussel