Biomoestuinen in de Noordwijk

Al twee jaar zorgen de buurtbewoners en verenigingen van de Noordwijk en de leerlingen van de basisschool Klavertje 4 voor de inrichting en het onderhoud van collectieve, educatieve en professionele landbouwruimte op de esplanade van de woonblokken van de Lakense Haard aan de Antwerpsesteenweg. Lokale verenigingen organiseren ter plaatse ook moestuinworkshops.

Een deel van de groente- en fruitoogst is bestemd voor het Buurthuis en de Boerderij van het Maximiliaanpark. Een ander deel gaat naar de keukens van de opleidingsrestaurants voor socioprofessionele inschakeling.

Moestuinworkshops

Dit innovatieve project bevordert niet enkel de sociale en circulaire economie maar ook een gezonde en duurzame voeding. Lokale verenigingen organiseren ter plaatse dan weer moestuinworkshops.

Helifarm, een initiatief van de vzw Externe site Atelier Groot Eiland en de Externe site Boerderij van het Maximiliaanpark, krijgt hierbij steun in het kader van het Stadsvernieuwingscontract Citroën-Vergote.

Meer info?

Biomoestuinen in de Noordwijk
© vzw Atelier Groot Eiland

Gemaakt 04/07/2022 (bewerkt op 04/07/2022)

AGENDA

     

    ZIE OOK

    Biomoestuinen in de Noordwijk