Bomenplan 2020-2030

De Stad Brussel stelde een plan op om haar openbaar bomenerfgoed te ontwikkelen en te beschermen. Het Bomenplan 2020-2030 moet de Stad veerkrachtiger en aangenamer maken om in te leven.

De bomen, of bij uitbreiding de natuur, in de stad zijn vandaag een centraal aandachtspunt in stedelijk beleid. Bomen hebben veel troeven:

  • bomen houden veel koolstof vast (tot 120 kg CO2 tijdens hun leven) en zuiveren zo de stadslucht
  • bomen filteren tot 20 kg fijnstof per jaar
  • bomen werken als airco op stedelijke schaal en voorkomen het hitte-eilandeffect
  • in de winter vormen bomen een (wind)scherm en zo beperken ze de invloed van koude wind en dus het energieverbruik voor verwarming
  • bomen zijn schuilplaatsen voor dieren en insecten (behoud van stedelijke biodiversiteit)

Maar bomen in de stad hebben ook een kwetsbare kant: door ziekte, vervuiling, schade door auto's of vandalen... zijn ze regelmatig blootgesteld aan gevaar.

Een plan in 3 fasen

Het Plan 'Bomen in de Stad' 2020-2030 bestaat uit 3 fasen.

Eerste fase: behoud van het bestaande bomenerfgoed

Er wordt een 'bomencharter' opgesteld voor alle betrokkenen in de Stad. De Stad creëert ook de functie van 'Boommeester', die de uitvoering van het plan in goede banen moet leiden en samenwerkt met alle stadsdiensten.

Tweede fase: het aantal bomen in Brussel opvoeren

De Stad wil overal waar mogelijk bomen planten. In de straat of in openbare ruimtes of terreinen: vanaf begin 2020 worden studies uitgevoerd om na te gaan of in bepaalde wijken bomen geplant kunnen worden en hoe men het tempo van nieuwe aanplantingen kan verhogen.

Een studiebureau brengt de ondergrond in kaart en geeft alle plaatsen aan waar bomen kunnen worden geplant en waar ze kunnen groeien. Het pilootproject start in 2 wijken (in mei 2020): de Europese wijk en Laag Laken.

Derde fase: de bevolking activeren en sensibiliseren

In 2020 zal de Stad een Boomfeest organiseren om de burger attent te maken op het belang van natuur, bomen en biodiversiteit in de stad. Ze zal u ook uitnodigen om uw ideeën voor te stellen. Voorts zal ze het peter- of meterschap van een boom en het vergroenen van boomspiegels verder uitbouwen en steunen. Er komen ook lezingen en acties om burgers aan te zetten tot medewerking rond dit thema.

Downloaden

Gemaakt 03/12/2019 (bewerkt op 21/10/2021)

AGENDA