Heraanleg Charles Demeerstraat

Wat is het?

Gedeeltelijke heraanleg van de Charles Demeerstraat tussen de Demeerbrug en het rondpunt Pannenhuis. Deze heraanleg sluit aan op de renovatie van de Demeerbrug en de Clessebrug door Beliris en de uitbreiding van buslijn 46 door de MIVB.

Heraanleg Charles Demeerstraat

Met welk doel?

De openbare ruimte rond het metrostation Pannenhuis is dringend aan vernieuwing toe. De voetpaden zijn er niet breed genoeg, het kruispunt aan het rondpunt is gevaarlijk en het wegdek is in slechte staat.

Het metrostation is niet enkel een bestemming voor bewoners maar is sinds kort ook een belangrijke toegangspoort tot het park van Tour & Taxis geworden en is een nieuw treinstation rijker. Zowel Beliris als de Stad Brussel hebben projecten klaar die de kwaliteit van de openbare ruimte aanzienlijk zullen verbeteren.

Renovatie van de Demeerbrug en Clessebrug

De Clesse- en Demeerbruggen overbruggen beide het Thurn & Taxispark. Ze dateren uit 1903 en ze werden gebouwd om de toenmalige spoorwegen naar het Gare Maritime te overbruggen.

De Clessebrug wordt gerenoveerd om het comfort en de veiligheid van alle gebruikers van de brug (voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer) te verbeteren. De betonnen Jerseyblokken worden verwijderd om plaats te maken voor een afgescheiden fietspad. Een borduur en een hoogteverschil van 25 cm scheidt de auto's van de andere gebruikers. De huidige borstwering wordt vervangen door een transparante gietijzeren borstwering.

De renovatie van de stalen Demeerbrug is gelijkaardig. Ook hier wordt de bestaande ondoorzichtige en massieve borstwering vervangen door een transparante, gietijzeren borstwering die zicht geeft op het park onder de brug (zie foto). De Demeerbrug krijgt eveneens een afgescheiden fietspad. Een borduur en een hoogteverschil van 18 cm scheidt de auto's van de andere gebruikers.

Meer info op de website van Beliris:

Heraanleg Charles Demeerstraat en uitbreiding bus 46

Het doel van de heraanleg is het creëren van een aangename en verkeersveilige verbinding tussen het metrostation Pannenhuis, het treinstation Tour & Taxis en de toegangen tot het park. De Stad wil het comfort verbeteren van de vele fietsers en voetgangers die de zone dagelijks doorkruisen. De schuine parkeerstrook tegenover het metrostation wordt verwijderd, waardoor de voetpaden aanzienlijk verbreed kunnen worden. Daarenboven worden afgescheiden fietspaden in okerkleurig asfalt van 1,5m breedte voorzien die aansluiten op het fietspad dat komt op de Demeerbrug.

Ter hoogte van de huidige oversteekplaats aan het rondpunt komt een verhoogd plateau zodat auto's verplicht worden hun snelheid te matigen. Naast de ingang van het metrostation worden fietsnietjes en een Villo-station geplaatst.

Langs weerszijden van de straat worden twee bushaltes geïntegreerd. Het traject van bus 46 met huidige terminus aan Gilbert wordt uitgebreid tot aan de Maurice De Moorstraat. Deze bus bedient in de toekomst ook het station Pannenhuis.

Frituur Steve behoudt zijn huidige standplaats maar krijgt een nieuw jasje: het wordt een spiegelfrituurkot, zoals frituur Tabora in de Vijfhoek. Naast de frituur komt een picknicktafel.

Timing, procedure en werken

De vergunningsaanvraag voor de heraanleg werd in januari 2021 ingediend bij het Gewest en werd in april 2022 volledig verklaard. In het kader van de procedure wordt een openbaar onderzoek en een Overlegcommissie georganiseerd.

Gedurende 2 weken hangen er rode affiches in de perimeter om het openbaar onderzoek aan te kondigen. Iedereen heeft dan de mogelijkheid om het bouwdossier online of bij de dienst Stedenbouw van de Stad te raadplegen en te reageren op de plannen. Als u dat wenst, kan u ook vragen om uitgenodigd te worden op de Overlegcommissie.

Op de Overlegcommissie worden de plannen gepresenteerd en kunnen de aanwezigen vragen stellen of een bezwaar kenbaar maken. De Overlegcommissie brengt vervolgens een advies uit waaraan het project moet worden aangepast. Eens de vergunning afgeleverd is, kunnen de werken van start gaan.

Heraanleg Charles Demeerstraat

Evolutie

Goedkeuring