PRAKTISCHE INFO

Vreemdelingenbureau - Niet-EU

Administratief centrum

Anspachlaan 6

1000
 
Brussel

3de verdieping

02 279 22 11
Open voor publiek: 
van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u15 (verdeling tickets vanaf 8u15)

Telefonisch onthaal: 
van maandag tot en met vrijdag van 8u30 tot 16u

Sluitingsperiodes: 
feestdagen, 22 mei, 20 juli, 31 december 2020

Extra informatie: 

de eerste aanvragen tot inschrijving van niet-Europese vreemdelingen moeten per e-mail gebeuren. Enkel volgende verrichtingen zijn rechtstreeks aan het loket mogelijk: opmaken van een Aankomstverklaring (bijlage 3), verlenging van het Attest van Immatriculatie (oranje kaart) (asielzoekers), verlenging van het Bijzonder verblijfsdocument (bijlage 35), aanvragen van dringende kaarten, aanvragen tot inschrijving niet-Europese onderdanen (indien een D-visum niet vereist is). De aanvragen die mogelijk zijn via info.EtrangersVreemdelingen@brucity.be: hernieuwing van een verblijfskaart (A), aanvragen voor onbeperkt verblijf, vertrek naar het buitenland (Model 8), registratie van akten in het Rijksregister (huwelijksakte, wijziging van naam,...).