Duurzaam wijkcontract Bloemenhof

Bloemenhof is het 14de wijkcontract toegekend aan de Stad Brussel door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het duurzaam wijkcontract Bloemenhof bestrijkt de wijk Bloemenhof voor de periode 2012-2015. Het wijkcontract is in haar werffase tussen 2016 en 2017.

De perimeter van het wijkcontract (PDF, 943.99 KB) bevindt zich tussen de Slachthuislaan (westen), de Anderlechtsesteenweg en de Arteveldestraat (zuiden en zuid/oost), de Sint-Kristoffelstraat (oosten) en de Hopstraat (noorden).

Deze perimeter werd reeds gedeeltelijk overgenomen door 2 voorgaande wijkcontracten: Papenvest (1997-2001) en Artevelde (2003-2007).

De Stad Brussel (11 miljoen euro), het Externe site Brussels Hoofdstedelijk Gewest (11 miljoen euro) en de Federale Overheidsdienst voor Mobiliteit en Vervoer (Externe site Beliris) (3,125 miljoen euro) investeren meer dan 25 miljoen euro, over een periode van 4 jaar, gaande van 2012 tot 2015, voor de renovatie van de wijk Bloemenhof. Hierbij komen nog de financiële middelen voor de operaties buiten het wijkcontract. In totaal wordt meer dan 39 miljoen euro geïnvesteerd.

Twee bijkomende jaren worden voorzien voor de uitvoering van de werken (2016-2017). Het dynamisch karakter van het wijkcontract loopt dus door na 4 jaar: renovatiewerven voor de openbare ruimte en de opbouw van woningen, onder andere het Fontainasproject.

Proces-verbaal vergaderingen

2015

2014

2013

2012

2011 - Jaar nul

Andere publicaties

Video

Fontainasproject - voorontwerp

Volgende video over het Fontainaspark (voorontwerp) bevat geen commentaar of ondertitels:

Parc en Ciel - het Fontainaspark en zijn inwoners

Volgende video over het Fontainaspark (Parc en Ciel - Het Fontainaspark en zijn inwoners, door de vzw Interpôle) bevat commentaar in het Frans, muziek en ondertitels in het Nederlands:

ZIE OOK