Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Duurzaam wijkcontract De Marollen

De Marollen is het 17de wijkcontract in de Stad Brussel.

De perimeter van het duurzaam wijkcontract De Marollen werd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgebreid.

De perimeter loopt langs volgend tracé: de Huidevettersstraat vanaf de Zuidlaan, de Sint-Gisleinsstraat, de Blaesstraat, de Kapellemarkt, de Hoogstraat, de Kandelaarsstraat, de Samaritanessestraat, de Tempelstraat, de Minimenstraat, de Valkstraat, de Wynantsstraat, de Wolstraat, de Héger-Bordetstraat, de Waterloolaan en de Zuidlaan tot aan de kruising met de Huidevettersstraat.

In 2019 lanceerde het duurzaam wijkcontract De Marollen de eerste editie van de oproep voor burgerinitiatieven Made in Marolles ter ondersteuning van de bewoners en verenigingen die het leven in hun buurt willen verbeteren. Bij de eerste 2 edities konden de meest ambitieuze en creatieve projecten een steun van 500 tot 8.000 euro krijgen. Voor de lancering van de 3de editie verstrekt het duurzaam wijkcontract De Marollen een steun voor initiatieven van 500 tot 10.000 euro.

Reglement en formulier

Download het reglement en vul het aanvraagformulier in (ten laatste op 12 november 2020 om 12u):

Hoe deel uitmaken van de jury?

  • Stuur een mail naar urb.marol@brucity.be voor 12 november 2020 en maak een afspraak in de Wijkantenne, Hectoliterstraat 1 - 1000 Brussel.

Hulp nodig? Maak een afspraak:

Herwaardering van de openbare buurtruimten (2de projectoproep)

Operatie 5.03 van het socio-economisch programma van het wijkcontract voorziet een operatie met de naam 'herwaardering van de openbare buurtruimten'.

Dat project beoogt het financieren van de acties met betrekking tot de animatie, de herwaardering, het activeren en het toe-eigenen van de openbare ruimten.

Om deel te nemen moeten de kandidaten hun dossier(s) binnenbrengen, ten laatste op 18 mei 2020 vóór middernacht.

Gezonde en duurzame voeding

Operatie 5.06 van het socio-economisch programma van het duurzaam wijkcontract voorziet een projectenoproep met de naam 'Ondersteuning van de voedings(hulp)sector voor een gezonde en duurzame voeding'.

Deze operatie beoogt de verwezenlijking van één of meerdere projecten die beantwoorden aan de noden van de verenigingen en de wijkstructuren van de Marollen werkzaam in de voedings(hulp)sector, bestemd voor personen uit de Marollenwijk die zich in een precaire situatie bevinden.

Om deel te nemen, moeten de kandidaten hun dossier(s) binnenbrengen, ten laatste op 18 mei 2020 vóór middernacht.

In het kader van het wijkcontract heeft de Stad Brussel een studie besteld voor een masterplan voor de restauratie en programmatie van de Baden van Brussel. Alle inwoners, gebruikers van de wijk en het zwembad konden hun mening geven via een vragenlijst (tot en met 10 maart 2020).

Komend evenement op woensdag 9 september 2020 in de wijkantenne:

Voorbije evenementen:

De Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (14.125.000 euro) investeren over een periode van 50 maanden, gaande van 2018 tot 2022, in de renovatie van de wijk De Marollen.

30 bijkomende maanden worden voorzien voor de uitvoering van de werken (2022-2024). Het dynamisch karakter van het wijkcontract loopt dus door na 4 jaar: renovatiewerven voor de openbare ruimte en de opbouw van woningen en infrastructuur.

Documenten

Vergaderingen

2020

2019

2018

2017 - Jaar nul

AGENDA

 

ZIE OOK