Maatregelen coronavirus

 

Duurzaam wijkcontract Versailles

Versailles is het 19de wijkcontract in de Stad Brussel.

Met 12,5 miljoen euro steun van het Gewest kan de Stad Brussel samen met de bewoners en de lokale actoren een ambitieus actieplan uitwerken om de leefkwaliteit in de wijk op alle vlakken te verbeteren: openbare ruimte, huisvesting, ondersteuning van de werkgelegenheid en het sociale leven, milieu, burgerprojecten, collectieve voorzieningen,...

Dit Duurzaam wijkcontract zal het renovatieproject voor de woongebouwen die al gepland zijn in het kader van het door de Stad Brussel en het Gewest gefinancierde Klimaatplan, versterken en vervolledigen. Het draagt ook bij aan het project om het speelplein van de woonwijk opnieuw in te richten.

Van juni 2021 tot mei 2022 zal de Stad Brussel, in partnerschap met Brusselse Woning, de inwoners en de lokale actoren, een diagnose van de wijk stellen, prioriteiten bepalen en een actieprogramma opstellen. Deze worden vanaf juni 2022 uitgevoerd, over een periode van 4 jaar.

Om dit project tot een goed einde te brengen, zal de Stad ondersteund worden door een studiebureau en wordt er ook een beroep gedaan op de expertise en participatie van de bewoners en actoren van de wijk via de organisatie van een participatief traject (openbare vergaderingen, workshops, buurtwandelingen,...) en de organisatie van een wijkcommissie (samengesteld door een burgerpanel en actoren van de wijk).

De perimeter van dit nieuwe wijkcontract concentreert zich op de sociale woonwijk 'Versailles', gelegen op het grondgebied van Neder-Over-Heembeek en begrensd door de Japanse Torenstraat, Laskouter en Beizegemstraat.

Om dit duurzaam wijkcontract tot een goed einde te brengen, wil de Stad Brussel de bewoners en actoren van de wijk tijdens het hele proces betrekken dankzij de oprichting van een burgerpanel dat deel zal uitmaken van de 'Wijkcommissie', belast met de opvolging van de uitwerking en uitvoering van het Duurzaam wijkcontract Versailles.

De Wijkcommissie zal met name als opdracht hebben om bij te dragen tot de definitie van het duurzaam wijkcontract en de Stad Brussel te begeleiden door het uitbrengen van adviezen en aanbevelingen evenals door informatie en kennis van het terrein mee te delen met als gemeenschappelijk doel: de uitwerking van de projecten volgens de behoeften van de wijk.

Woont u in de perimeter van het nieuwe duurzaam wijkcontract? Werkt u daar? Wilt u graag betrokken worden bij de toekomst van deze wijk, uw expertise aanbieden en een aanspreekpunt zijn voor de verschillende gebruikers?

Dan kan u zich kandidaat stellen om deel te nemen aan de Wijkcommissie Versailles. Grijp deze kans om mee te werken aan de uitwerking van het programma van het nieuwe duurzaam wijkcontract.

Minstens 12 burgers en 6 actoren van de verenigingen worden aangeduid om actief mee te werken aan de uitwerking van het programma van het nieuw Duurzaam wijkcontract Versailles.

Zij worden zodanig geselecteerd dat de diversiteit van de actoren en de uitdagingen van deze wijk zo goed mogelijk vertegenwoordigd worden. Samen met de diensten van de Stad Brussel en het Gewest zetten ze een actieprogramma op om tegemoet te komen aan de behoeften van de wijk.

Schrijf u in voor 6 september 2021 via volgend formulier:

Meer info:

Een eerste informatiesessie is voorzien op 24 juni 2021 om 18u30 in de 'Ecole primaire des Pagodes' (Versailleslaan 91-93 - 1120 Neder-Over-Heembeek). Inschrijven is verplicht:

Affiche infosessie wijkcontract Versailles

Het wijkcontract Versailles geniet een gewestelijke subsidie van 12,5 miljoen euro.

De Stad Brussel maakt extra middelen vrij om een ambitieus programma te kunnen ontwikkelen.

De periode van juni 2021 tot mei 2022 is gewijd aan de ontwikkeling van het basisprogramma, dat een diagnose van de wijk, de vaststelling van prioriteiten en een actieplan omvat. Er wordt ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de gevolgen van het programma voor het milieu van de omwonenden te bestuderen.

Het hele jaar zijn er verschillende mogelijkheden voor ontmoetingen en uitwisselingen (workshops, verkennende wandelingen, ontmoetingen, interviews,...) met omwonenden en verenigingen.

Het programma moet tegen tegen eind mei 2022 door de Gemeenteraad en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden goedgekeurd.

De uitvoering van het programma begint in juni 2022 over een periode van 50 maanden.

ZIE OOK