Overslaan en naar de inhoud gaan

Duurzaam wijkcontract Versailles

Duurzaam wijkcontract Versailles

Versailles is het 19de wijkcontract in de Stad Brussel.

Sinds september 2021 werken burgers, lokale actoren, diensten van de Stad en de Brusselse Woning hand in hand - begeleid door het studiebureau Karbon/Collectif Ipé - aan de coconstructie van een actieplan voor de Versailleswijk in Neder-Over-Heembeek.

Na 9 maanden collectief werk, 5 buurtcomités, 2 algemene vergaderingen en talrijke vergaderingen op het terrein is het ontwerpprogramma van het wijkcontract Versailles eindelijk klaar. Het werd op 22 maart officieel gepresenteerd aan de buurtcomités en op 28 april door het College goedgekeurd. 

Van 18 mei tot 16 juni 2022 werd er een openbaar onderzoek gehouden. Omdat het volledige basisdossier in december 2022 door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd goedgekeurd, is het wijkcontract operationeel sinds januari 2023.

De Stad Brussel en het Gewest maken 26 miljoen euro vrij om de levenskwaliteit van de inwoners van de wijk Versailles te verbeteren. Op het programma:

 • Een nieuw centrum met voorzieningen van 2.000 m²: werkgelegenheid, sport, jeugd en ondersteuning van het ouderschap
 • Verbetering van de openbare ruimte en het groene netwerk:
  • Versterking en uitbreiding van de groene corridor
  • Herontwikkeling van de betonnen constructies ('dalles')
  • Herbestemming van de sportinfrastructuur in openlucht
  • Veilige oversteekplaatsen voor de Versailleslaan
 • Het creëren van eenouder- en intergenerationele huisvesting

Het wijkcontract Versailles voorziet ook in een budget van 2,6 miljoen euro voor oproepen tot het indienen van projecten ter ondersteuning van sociaal-professionele integratie, jeugd, stadslandbouw, cultuur, sport en het stimuleren van lokale, burger- en verenigingsinitiatieven. 

De perimeter van dit wijkcontract concentreert zich op de sociale woonwijk 'Versailles', gelegen op het grondgebied van Neder-Over-Heembeek en begrensd door de Japanse Torenstraat, Laskouter en Beizegemstraat.

Perimeter Versailles (2.94 MB) 

De thematische oproep voor socio-economische projecten is bedoeld om het socio-economische luik van het programma van het duurzaam wijkcontract Versailles uit te werken door projecten te selecteren die vanaf 2023 gedurende 4 jaar financiële steun ontvangen. Het is de bedoeling om lokale projecten te versterken en/of nieuwe acties te ondersteunen die beantwoorden aan de 9 prioritaire thema's die in het basisprogramma van het wijkcontract zijn vastgesteld.

De oproep tot het indienen van projecten liep van 15 juni tot 10 oktober 2022. Hij was gericht tot verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen van openbaar nut, vennootschappen met een sociaal oogmerk, sociale vastgoedmakelaars, maar ook tot de diensten van de Stad en het OCMW van Brussel, overeenkomstig artikel 22 van de 'Ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering' van 6 oktober 2016.

Op 10 november 2022 kwam een adviescomité met 8 leden (een vertegenwoordiger van de gewestelijke directie Stadsvernieuwing, twee vertegenwoordigers van Brusselse Woning, de projectleider van het wijkcontract Peterbos in Anderlecht, twee inwoners en leden van de wijkcommissie en twee leden van de cel Stadsvernieuwing van de Stad Brussel) bijeen om de aanvragen te beoordelen op basis van de criteria van het reglement.

19 winnende projecten werden geselecteerd. Op 22 december 2022 werden deze door het college goedgekeurd voor een totaalbedrag van 2.415.000 euro.

De Stad Brussel lanceert haar 2de editie van 'Made in Versailles'.

Wat is het?

'Made in Versailles' is een jaarlijkse projectoproep die tot doel heeft lokale initiatieven te ondersteunen en aan te moedigen. Dat gebeurt door een subsidie (tussen 500 en 6.000 euro) toe te kennen aan inwoners, verenigingen of scholen die zich inzetten voor de uitvoering van acties die een positieve impact kunnen hebben op de levenskwaliteit en de sociale cohesie in de wijk Versailles.

Wat voor soort project?

Een openluchtbioscoop in je wijk? Een comedyfestival? Een boekenruilkast of een wedstrijd voor het meest bloemrijke balkon? Wat ook het idee van je project is, het doel is om de gezelligheid in het gebied van het wijkcontract Versailles te versterken en de vaardigheden en talenten van de inwoners in de kijker te zetten. 

Wie kan deelnemen?

'Made in Versailles' staat open voor alle (groepen) inwoners, verenigingen of scholen in het gebied van het wijkcontract Versailles. Mensen die niet in het gebied wonen, kunnen deelnemen op voorwaarde dat het project wordt uitgevoerd in partnerschap met één of meer inwoners van de wijk Versailles.

Stappen van de projectoproep

 1. Lees het reglement van de projectoproep (631.18 KB). 
 2. Maak een afspraak met het team van het DWC Versailles (verplichte stap). Neem contact op via telefoon, e-mail of bezoek het wijkkantoor (contactgegevens hieronder). 
 3. Vul het aanvraagformulier in:
 4. Onderteken het aanvraagformulier en stuur het per e-mail naar urb.versailles@brucity.be of geef het af in het wijkkantoor vóór 30 september 2024.
 5. Presenteer uw project mondeling in oktober 2024 voor een selectiecomité bestaande uit inwoners, verenigingen en leden van het team van het DWC Versailles. 
 6. Is uw project geselecteerd? Dan voert u uw project binnen 24 maanden uit.

Wil je geen project indienen, maar gewoon deel uitmaken van het adviescommissie omdat je uit de buurt komt? Dat is ook mogelijk! Neem contact op met het DWC-team.

Flyer - Made in Versailles (1.41 MB)

Contact

Wijkkantoor: Versailleslaan 144 - 1120 Brussel (elke woensdag open tussen 9u en 17u)

E-mail: urb.versailles@brucity.be

Telefoon:

 • 0490 47 86 50
 • 02 279 30 33

Om dit duurzaam wijkcontract tot een goed einde te brengen, betrekt de Stad Brussel de bewoners en actoren van de wijk tijdens het hele proces dankzij de oprichting van een burgerpanel dat deel uitmaakt van de 'Wijkcommissie', belast met de opvolging van de uitwerking en uitvoering van het Duurzaam wijkcontract Versailles. 

De Wijkcommissie heeft met name als opdracht om bij te dragen tot de definitie van het duurzaam wijkcontract en de Stad Brussel te begeleiden door het uitbrengen van adviezen en aanbevelingen maar ook door informatie en kennis van het terrein mee te delen met als gemeenschappelijk doel: de uitwerking van de projecten volgens de behoeften van de wijk.

Woont u in de perimeter van het duurzaam wijkcontract? Werkt u daar? Wilt u graag betrokken worden bij de toekomst van deze wijk, uw expertise aanbieden en een aanspreekpunt zijn voor de verschillende gebruikers? 

Dan kan u zich nog steeds kandidaat stellen om deel te nemen aan de Wijkcommissie Versailles. Neem hiervoor contact op met het team van het DWC Versailles.

Hoe inschrijven?

Schrijf u in door rechtstreeks contact op te nemen met het team van het DWC Versailles:

urb.versailles@brucity.be

Meer info:

Algemene principes van de Wijkcommissie (140.43 KB) 

Het wijkcontract Versailles geniet een gewestelijke subsidie van 12,5 miljoen euro. 

De Stad Brussel maakt 5,8 miljoen euro extra vrij om mee een ambitieus programma te ontwikkelen.

De periode van juli 2021 tot april 2022 was gewijd aan de ontwikkeling van het basisprogramma, dat een diagnose van de wijk, de vaststelling van prioriteiten en een actieplan omvat. Parallel daarmee werd ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de gevolgen van het programma voor het milieu van de omwonenden te bestuderen.

Het hele jaar werden verschillende ontmoetingen en uitwisselingen (workshops, verkennende wandelingen, ontmoetingen, gesprekken,...) georganiseerd met de inwoners, diensten en verenigingen.

Het programma werd in december 2022 goedgekeurd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De uitvoering van het programma begon in januari 2023 en duurt tot ongeveer 2028/2029.

2024

2023

2022

2021

Lees meer in de Brusseleir

Dankzij de steun van het duurzaam wijkcontract Versailles openden 4 verenigingen een inclusieve en ondersteunende digitale lesruimte. Zo komen ze tegemoet aan de digitale noden van de buurtbewoners:

Externe siteDigital Social Club Versailles

Meer info:

Brusseleir van april 2024 (4.14 MB) (pagina's 14 tot 15)