Maatregelen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus. Belangrijk! Toegang Administratief centrum & verbindingsbureaus: alle burgers worden gevraagd om alleen te komen, maximaal 15 minuten voor het tijdstip van de afspraak, een mondmasker te dragen (verplicht), en de handen te desinfecteren.

 

Duurzaam wijkcontract Helihaven-Antwerpen

Helihaven-Antwerpen is het 18de wijkcontract in de Stad Brussel.

Met 12 miljoen euro steun van het Gewest kan de Stad Brussel samen met de bewoners en de lokale actoren een ambitieus actieplan uitwerken om de leefkwaliteit in de wijk op alle vlakken te verbeteren: openbare ruimte, huisvesting, ondersteuning van de werkgelegenheid en het sociale leven, milieu, burgerprojecten, collectieve voorzieningen,...

Gedurende het hele jaar 2021 zal de Stad Brussel een diagnose opmaken van de wijk, prioriteiten definiëren en een actieprogramma uitwerken. Dit programma zal vanaf 2022 vier jaar lang worden uitgevoerd.

Om dit project tot een goed einde te brengen, zal de Stad ondersteund worden door een studiebureau en zal er ook een beroep worden gedaan op de expertise en participatie van de bewoners en actoren van de wijk via de organisatie van een participatief traject (openbare vergaderingen, workshops, buurtwandelingen,...) en de organisatie van een een wijkcommissie (samengesteld door een burgerpanel en actoren van de wijk).

De perimeter van dit nieuwe wijkcontract strekt zich uit rond de site van de torens met sociale woningen van de Antwerpsesteenweg. Het gebied wordt in het zuiden begrensd door de Bolivarlaan, in het oosten door de grens met de gemeente Schaarbeek en het Zennepark, in het noorden door de Sluismeester Coggestraat en in het westen door de Groendreef.

Om dit project tot een goed einde te brengen, wil de Stad de bewoners en actoren van de wijk tijdens het hele proces betrekken dankzij de oprichting van een burgerpanel dat deel zal uitmaken van de 'wijkcommissie', belast met de opvolging van de uitwerking en uitvoering van het duurzaam wijkcontract Helihaven-Antwerpen.

De wijkcommissie heeft met name als opdracht om bij te dragen tot de definitie van het wijkcontract en de Stad te begeleiden door het uitbrengen van adviezen en aanbevelingen evenals door informatie en kennis van het terrein mee te delen met als gemeenschappelijk doel: de uitwerking van de projecten volgens de behoeften van de wijk.

Woont u in de perimeter van het nieuwe wijkcontract? Werkt u daar? Wilt u graag betrokken worden bij de toekomst van deze wijk, uw expertise aanbieden en een aanspreekpunt zijn voor de verschillende gebruikers? Dan kunt u zich kandidaat stellen om deel te nemen aan de wijkcommissie Helihaven-Antwerpen!

Minstens 12 burgers, 6 actoren van de verenigingen en scholen en 2 actoren uit de economische sector worden aangeduid om actief mee te werken aan de uitwerking van het programma van het nieuwe wijkcontract Helihaven-Antwerpen.

Zij worden zodanig geselecteerd dat de diversiteit van de actoren en de uitdagingen van deze wijk zo goed mogelijk vertegenwoordigd worden. Samen met de diensten van de Stad Brussel en het Gewest zetten ze een actieprogramma op om tegemoet te komen aan de behoeften van de wijk.

Schrijf u in voor 29 januari 2021 via volgend formulier:

Meer info:

Een eerste infosessie is voorzien op 27 januari 2021 om 18u30.

Het praktische verloop van deze vergadering (ter plaatse of via internet) wordt later gecommuniceerd in functie van de evolutie van de sanitaire maatregelen. Als de vergadering ter plaatse kan gebeuren met respect voor deze sanitaire maatregelen, wordt de locatie u later meegedeeld. Als deze vergadering virtueel plaatsvindt, zal de link worden meegedeeld.

Inschrijvingen zijn gewenst om de nodige maatregelen te kunnen treffen:

Het wijkcontract Helihaven-Antwerpen geniet een gewestelijke subsidie van 12 miljoen euro.

De Stad Brussel maakt extra middelen vrij om een ambitieus programma te kunnen ontwikkelen.

Het jaar 2021 is gewijd aan de ontwikkeling van het basisprogramma, dat een diagnose van de wijk, de vaststelling van de prioriteiten en een actieplan omvat. Er wordt ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de impact van het programma op het milieu van de bewoners van de wijk te bestuderen.

Het hele jaar zijn er verschillende mogelijkheden voor ontmoetingen en uitwisselingen (workshops, verkennende wandelingen, ontmoetingen, interviews,...) met omwonenden en verenigingen.

Het programma moet tegen eind 2021 door de Gemeenteraad en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden goedgekeurd.

De uitvoering van het programma begint in 2022 over een periode van 50 maanden.

ZIE OOK

© Maxime Delvaux voor architectenbureau Central

PRAKTISCHE INFO