Overslaan en naar de inhoud gaan

Duurzaam wijkcontract Bockstael

Duurzaam wijkcontract Bockstael

Het wijkcontract Bockstael is het 15de wijkcontract in de Stad Brussel.

Dit duurzame wijkcontract betreft de Bockstaelwijk voor de periode 2013-2020. Het ontwikkelt zich rond een hoofdproject met als doel de groene wandeling van Tour en Taxis tot het Bockstaelplein te verbinden en ludieke en recreatieve gebieden te creëren in een natuurlijke omgeving.

Daarnaast biedt het nieuwe mogelijkheden voor de jeugd (speelgoedbibliotheek, sporthallen in de buurt, een cluster van productieve en creatieve activiteiten), een Franstalige crèche, de herontwikkeling van het Bockstaelplein en zijn omgeving, een fietspunt, miniparken, energiezuinige woningen en een sociocultureel café in het oude station van Laken.

Gedurende vier jaar (2014 tot 2017) hebben verschillende dragers van sociaaleconomische projecten en burgerinitiatieven zich gemobiliseerd voor het versterken van: de identiteit van de buurt, de sociale cohesie en, in het algemeen, de levenskwaliteit en het welzijn van de inwoners, in synergie met bestaande initiatieven in de buurt. Een wijkantenne aan de Emile Bockstaellaan 160 verwelkomde veel nieuwe diensten (advies rond huisvesting, werkgelegenheid, opleidingen, sport,...), vergaderingen en activiteiten van en voor inwoners maar ook ontmoetingen van het wijkcontract.

Van 2018 tot midden 2020 vinden binnen het wijkcontract projecten plaats rond nieuwe infrastructuur en de renovatie van openbare ruimten.

De studieperimeter van het duurzame wijkcontract Bockstael (3.57 MB) situeert zich rond het Bockstaelplein en de spoorwegen (lijnen 28, 50 en 60) en strekt zich uit tussen:

  • het rondpunt Poesjkin en het metrostation Pannenhuis (Zuid)
  • de voetgangerstunnel Chambon en de oversteekplaats aan de Koninginnenlaan (Oost)
  • de Fransmanstraat en het huidige station Bockstael (Noord-West)

De stratenlijst:

De werken aan het nieuwe pocketpark 'Het Terras' zijn gestart. Deze werken vinden plaats tussen juni en oktober 2021.

De Stad Brussel, het Externe siteBrussels Hoofdstedelijk Gewest en Externe siteBeliris investeren meer dan 45 miljoen euro, over een periode van vier jaar, in de herwaardering van de wijk Bockstael.

Er worden twee bijkomende jaren voorzien voor de uitvoering van de werken (2018-2019). De dynamiek van het wijkcontract loopt door na een termijn van 4 jaar met het opstarten van de werven: heraanleg van de openbare ruimte en de woningbouw.

Voorstelling

Vergaderingen 2019 - jaar 6

Vergaderingen 2018 - jaar 5

Vergaderingen 2017 - jaar 4

Vergaderingen 2016 - jaar 3

Vergaderingen 2015 - jaar 2

Vergaderingen 2014 - jaar 1

Vergaderingen 2013 - jaar nul

Extra

Geanimeerde kaart wijkcontract Bockstael (30 september 2015) (de video bevat geen dialoog of tekst):


 

Volgende video toont de inhuldiging van het heraangelegde Bockstaelplein (de video bevat geen dialoog of tekst):