Europese top in Brussel op 19 en 20 oktober 2017

Op donderdag 19 en vrijdag 20 oktober 2017 vindt er een Europese top van staats- en regeringsleiders plaats in de gebouwen van de Raad van de Europese Unie in de Wetstraat. De politie stelt tijdens die dagen een veiligheidsperimeter in. Enkel personen met een toelating mogen de perimeter te voet betreden.

Grens van de perimeter?

De veiligheidsperimeter wordt gesloten op 19 en 20 oktober:

 • Schumanplein
 • Wetstraat tussen het Schumanplein en de 'Résidence Palace'
 • Froissartstraat tussen het Schumanplein en Justus Lipsiusstraat
 • Justus Lipsiusstraat

Opgelet: enkel de voertuigen geaccrediteerd door de diensten van de Raad van de Europese Unie en die van de politiediensten hebben er toegang. Er zullen geen leveringen mogelijk zijn. De voertuigen hebben enkel toegang via de Oudergemselaan. De andere toegangen zijn enkel voor prioritaire voertuigen.

Wie heeft toegang tot de perimeter?

Volgende personen hebben te voet toegang tot de voetpaden in de perimeter (kant gebouwen - niet de kant van het Justus Lipsiusgebouw):

 • de inwoners met hun identiteitskaart
 • de werknemers en handelaars op basis van een attest 'politie' afgeleverd via hun werkgever
 • iedereen in het bezit van een doorgangsbewijs

Waar vindt u doorgangsbewijzen en attesten?

Aanvragen in te dienen via het formulier dat u downloadt via de site www.polbru.be/eurotop. Dit formulier wordt elektronisch overgemaakt aan de politiediensten die de aanvraag behandelen. De doorgangsbewijzen zullen (onder voorbehoud van de noodzakelijke controles) beschikbaar zijn vanaf 9 oktober 2017 op het:

 • Commissariaat van de 5de Afdeling van de Politie Brussel Hoofdstad Elsene
  Clovislaan 10
  1000 Brussel
  Telefoon: 02 279 85 35 of 36

Sommige straten in plaatselijk verkeer

Sommige straten worden in plaatselijk verkeer gezet:

 • Archimedesstraat, tussen de Stevinstraat en het Schumanplein
 • Kortenberglaan, tussen de Stevinstraat en het Schumanplein
 • Wetstraat, tussen de Blijde Inkomstlaan en het Schumanplein
 • Oudergemselaan, tussen de Belliardstraat en het Schumanplein
 • Breydelstraat

Bovengronds parkeren verboden

 • binnen de veiligheidsperimeter
 • in de straten waar alleen plaatselijk verkeer toegelaten wordt
 • Etterbeeksesteenweg, tussen de Belliardstraat en de Van Maerlantstraat
 • Van Maerlantstraat
 • Belliardstraat, tussen de Etterbeeksesteenweg en de Oudergemselaan

Openbaar vervoer

De buslijnen van de MIVB en De Lijn die door de perimeter rijden, worden omgeleid.

Meer info: van maandag tot en met vrijdag tussen 8u en 18u en op zaterdag tussen 8u en 12u op het nummer 02 279 85 35 of 36 of www.polbru.be.

Gemaakt 05/10/2017 (bewerkt op 05/10/2017)
Veiligheidsperimeter Schuman