Geboorte

Maak een afspraak op de materniteit als u enkel een aangifte doet in naam van de moeder, als u gehuwd bent of als u reeds een erkenning voor de geboorte hebt gedaan!

U bent niet getrouwd en verwacht een kind? Door prenatale erkenning kunt u de afstamming van de vader of de meemoeder van uw ongeboren kind formeel vaststellen.

Hoe aanvragen?

Fysieke aanwezigheid van beide ouders aan het loket van het Administratief centrum van de Stad Brussel. De moeder moet zwanger zijn en ongehuwd of gescheiden/weduwe sinds meer dan 300 dagen.

Opgelet: afhankelijk van uw persoonlijke situatie wordt het dossier onderzocht door een verantwoordelijke en in tweemaal opgemaakt.

Vereiste documenten

 • een zwangerschapsattest
 • de geboorteaktes van de ouders die niet in België geboren zijn (Als de ouders in België geboren zijn, kunnen we de geboorteakte bestellen bij de gemeente van de geboorte. Een termijn van een week is te verwachten.)
 • de identiteitsbewijzen van de ouders
 • het nationaliteitsbewijs van de ouders (niet nodig als u ingeschreven bent in België)
 • het bewijs van de woonplaats van de ouders (niet nodig als u ingeschreven bent in België)
 • het bewijs van ongehuwd zijn van de ouders (niet nodig als u ingeschreven bent in België)

Al deze documenten moeten gelegaliseerd worden of voorzien worden van een apostille, eventueel vertaald door een beëdigd vertaler en recent zijn (minder dan 3 maanden).

U kan uw geboorteakte niet verschaffen? U kan een consulaire akte of een akte van bekendheid, opgesteld door een vrederechter van uw woonplaats, verschaffen.

Opgelet: als u in het Rijksregister ingeschreven bent, gelieve na te kijken of uw informatie wel werd geregistreerd bij de gemeente waar u verblijft (bijvoorbeeld burgerlijke stand, naam, adres,…).

Tarief

 • Gratis

Wachttijd

Procedure in twee stappen:

 • 1ste stap: opstellen van de erkenningsaangifte tegen afgifte van voornoemde documenten (maximaal 1 maand of 3 maanden als er twijfel bestaat over de authenticiteit van de documenten).

Opgelet: indien alle gevraagde documenten niet verschaft zijn, zal de erkenningsaangifte niet kunnen worden opgemaakt.

 • 2de stap: opstellen van de erkenningsakte.

Opgelet: krachtens de wet van 19 september 2017 (over de strijd tegen frauduleuse erkenningen), als er twijfel is over de mogelijkheid dat één van de ouders enkel erop uit is om voordeel te halen door een erkenningsakte te laten opmaken voor wat betreft het verblijf, kan het dossier geweigerd worden of overgemaakt aan het Parket voor grondige analyse (voorwaardelijk van 2 tot 5 maanden maximaal).

De geboorteaangifte is een verplichte stap die toelaat om de geboorteakte van uw kind op te stellen. Elke geboorte die heeft plaatsgevonden op het grondgebied van de Stad Brussel moet aangegeven worden bij de ambtenaar van de Burgerlijke stand binnen 15 kalenderdagen volgend op de geboorte.

Hoe aanvragen?

Aan het loket van het Administratief centrum of in de ziekenhuizen van de Stad Brussel (Sint-Janskliniek of Sint-Pieterziekenhuis).

Als u getrouwd bent en op hetzelfde adres woont of als u een prenatale erkenning deed, is de verklaring van één van de ouders voldoende. Als u getrouwd bent maar sinds meer dan 300 dagen op een verschillend adres woont of als u geen prenatale erkenning deed, moet de aangifte worden gedaan door beide ouders.

Opgelet: als er een erkenning van vaderschap of van meemoederschap is, verloopt de procedure in twee keer.

Vereiste documenten

 • Identiteitsbewijs
 • Als u in België getrouwd bent: trouwboekje
 • Als u getrouwd bent in het buitenland maar uw burgerlijke stand niet hebt laten registreren bij de gemeente: regulariseer de situatie bij de dienst Bevolking
 • Als u niet getrouwd bent:
  • Akte van prenatale erkenning als het kind erkend werd vóór de geboorte (zie prenatale erkenning)
  • De geboorteaktes van de ouders die niet in België geboren zijn (Als de ouders in België geboren zijn, kunnen we de geboorteakte bestellen bij de gemeente van de geboorte. Een termijn van een week is te verwachten)
  • De identiteitsbewijzen van de ouders
  • Het nationaliteitsbewijs van de ouders (niet nodig als u ingeschreven bent in België)
  • Het bewijs van de woonplaats van de ouders (niet nodig als u ingeschreven bent in België)
  • Het bewijs van ongehuwd zijn van de ouders (niet nodig als u ingeschreven bent in België)
 • Individualiteitsattest als de informatie niet identiek is op alle ingediende documenten

Al deze documenten moeten gelegaliseerd worden of voorzien worden van een apostille, eventueel vertaald door een beëdigd vertaler en recent zijn (minder dan 3 maanden).

U kan uw geboorteakte niet verschaffen? U kan een consulaire akte of een akte van bekendheid, opgesteld door een vrederechter van uw woonplaats, verschaffen.

Opgelet: als u in het Rijksregister ingeschreven bent, gelieve na te kijken of uw informatie wel werd geregistreerd bij de gemeente waar u verblijft (bijvoorbeeld burgerlijke stand, naam, adres,…).

Tarief

 • Gratis

Wachttijd

Onmiddellijk als er geen erkenning van vaderschap of meemoederschap moet worden opgemaakt.

Als er een erkenning is, procedure in twee stappen:

 • 1ste stap: opstellen van de erkenningsaangifte tegen afgifte van voornoemde documenten (maximaal 1 maand of 3 maanden als er twijfel bestaat over de authenticiteit van de documenten)

Opgelet: indien alle gevraagde documenten niet verschaft zijn, zal de erkenningsaangifte niet kunnen worden opgemaakt.

 • 2de stap: opstellen van de erkenningsakte

Opgelet: krachtens de wet van 19 september 2017 (over de strijd tegen frauduleuse erkenningen), als er twijfel is over de mogelijkheid dat één van de ouders enkel erop uit is om voordeel te halen door een erkenningsakte te laten opmaken voor wat betreft het verblijf, kan het dossier geweigerd worden of overgemaakt aan het Parket voor grondige analyse (voorwaardelijk van 2 tot 5 maanden maximaal).

Als u een kind hebt wiens afstamming enkel langs moederszijde is vastgesteld, kunt u de afstamming van de vader of de meemoeder laten vaststellen in een akte bij de ambtenaar van de Burgerlijke stand.

Hoe aanvragen?

Beide ouders moeten aanwezig zijn aan het loket.

Uitzonderingen:

 • De aanwezigheid van één ouder is voldoende:
  • als er een authentieke akte bestaat van de instemming met de erkenning door de moeder van het kind
  • als er een vonnis voor de erkenning van de vader of de meemoeder bestaat zonder de instemming van de moeder
 • De aanwezigheid van het kind is verplicht als het ouder dan 12 jaar is

Vereiste documenten

 • de geboorteakte van het kind
 • de geboorteaktes van de ouders die niet in België geboren zijn (Als de ouders in België geboren zijn, kunnen we de geboorteakte bestellen bij de gemeente van de geboorte. Een termijn van een week is te verwachten.)
 • de identiteitsbewijzen van de ouders
 • het nationaliteitsbewijs van de ouders (niet nodig als u ingeschreven bent in België)
 • het bewijs van de woonplaats van de ouders (niet nodig als u ingeschreven bent in België)
 • het bewijs van ongehuwd zijn van de ouders (niet nodig als u ingeschreven bent in België)

Al deze documenten moeten gelegaliseerd worden of voorzien worden van een apostille, eventueel vertaald door een beëdigd vertaler en recent zijn (minder dan 3 maanden).

U kan uw geboorteakte niet verschaffen? U kan een consulaire akte of een akte van bekendheid, opgesteld door een vrederechter van uw woonplaats, verschaffen.

Opgelet: als u in het Rijksregister ingeschreven bent, gelieve na te kijken of uw informatie wel werd geregistreerd bij de gemeente waar u verblijft (bijvoorbeeld burgerlijke stand, naam, adres,…).

Tarief

 • Gratis

Wachttijd

Procedure in twee stappen:

 • 1ste stap: opstellen van de erkenningsaangifte tegen afgifte van voornoemde documenten (maximaal 1 maand of 3 maanden als er twijfel bestaat over de authenticiteit van de documenten)

Opgelet: indien alle gevraagde documenten niet verschaft zijn, zal de erkenningsaangifte niet kunnen worden opgemaakt.

 • 2de stap: opstellen van de erkenningsakte

Opgelet: krachtens de wet van 19 september 2017 (over de strijd tegen frauduleuse erkenningen), als er twijfel is over de mogelijkheid dat één van de ouders enkel erop uit is om voordeel te halen door een erkenningsakte te laten opmaken voor wat betreft het verblijf, kan het dossier geweigerd worden of overgemaakt aan het Parket voor grondige analyse (voorwaardelijk van 2 tot 5 maanden maximaal).