Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Hulp en diensten voor senioren

De senioren in de Stad Brussel kunnen gebruikmaken van verschillende diensten voor hulp in hun dagelijks leven.

De Dienst voor Hulp aan Brusselse Senioren, ondersteund en gesubsidieerd door de Stad Brussel, is bedoeld om ondersteuning te bieden via zorgverleners. De uitgevoerde taken dragen bij tot het dagelijks welzijn van de senioren en personen met een handicap die op het grondgebied van de Stad Brussel wonen.

Verschillende soorten hulp zijn mogelijk:

  • Hulp bij het dagelijks leven (boodschappen, koken, was, huishouden,...)
  • Administratieve en budgettaire hulp
  • Hulp in de hygiëne
  • Sociale steun (begeleiding bij de dokter,...)

Hoe aanvragen?

Elke senior die in isolement leeft, gedesoriënteerd of ziek is, waarvan de echtgenoot ziek, gehandicapt of een beperkte mobiliteit heeft of geestelijk gestoord is, kan van deze dienst gebruikmaken. Een aanvraag moet per telefoon gebeuren via 02 505 46 70 (van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u) of per e-mail via info@aidefamiliale.be. Een maatschappelijk werker zal daarna een onderzoek uitvoeren tijdens een huisbezoek, alvorens de aanvraag wordt aanvaard.

Tarief

De geholpen persoon moet een uurbijdrage betalen die berekend wordt naargelang de inkomsten. Zij/hij moet daarom de nodige inlichtingen geven aan de maatschappelijk werker die haar/hem een bezoek brengt.

Op gewestelijk niveau is Iriscare bevoegd voor de bijstand aan ouderen (thuiszorg, rusthuizen, centra voor verzorging en opvang, kortverblijven, assistentiewoningen, woningen, tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden met een handicap, ouderenmishandeling):

Het project BuurtPensioen heeft tot doel mensen, ongeacht hun leeftijd en afkomst, aan te zetten op vrijwillige basis zorg- en ondersteuningstaken voor elkaar op te nemen in de wijk.

Het gaat bijvoorbeeld om taken zoals:

  • hulp bij het linnen plooien
  • af en toe een uitstapje maken of een boodschap meebrengen
  • af en toe wat administratie doen
  • bij een buur langsgaan om een praatje te slaan
  • ...

Wie hulp wil of kan bieden, kan terecht op

Of in de antennes van het BuurtPensioen

Meer info:

Het project BuurtPensioen is een samenwerking tussen Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg en de Stad Brussel, en verschillende actoren uit de wijk.