Huwelijk

De dienst Huwelijken behandelt de huwelijken die op het grondgebied van de Stad Brussel worden voltrokken (samenstelling van het dossier en viering).

Voor alle vragen over de erkenning van een huwelijk in het buitenland:

Behandeling van dossiers

Neem in alle gevallen vooraf per e-mail of telefoon contact op met de dienst Huwelijken.

 • Als uw dossier het vereist (buitenlandse documenten die ter plaatse moeten worden geanalyseerd), maakt de dienst een afspraak voor u aan de loketten.
 • In andere gevallen is het mogelijk dat uw volledige dossier op afstand wordt verwerkt.
 • Als u moeilijkheden ondervindt om uw dossier op afstand samen te stellen, kan de dienst u ook een afspraak ter plaatse aanbieden.

Om uw huwelijk in het Stadhuis van Brussel te kunnen vieren, moet één van de twee toekomstige echtgenoten ingeschreven zijn in de gemeente.

Voor Belgen die in het buitenland wonen en niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente, kan de verklaring worden ontvangen als zij aan één van deze drie voorwaarden voldaan:

 • Het laatste adres was in Brussel
 • Een bloedverwant tot in de tweede graad van één van de toekomstige echtgenoten is in Brussel ingeschreven
 • De geboorteplaats van één van de toekomstige echtgenoten is in Brussel

Een persoon die niet vrij is van enige huwelijksband kan geen huwelijksceremonie inleiden.

Het huwelijk moet met onderlinge toestemming gebeuren en het mag niet door geweld of bedreiging worden aangetast.

Er is geen sprake van een huwelijk wanneer het enige doel van het huwelijk een voordeel op het gebied van verblijf is.

De stappen van uw dossier:

​Identiteitsbewijzen

Om uw aanvraag te analyseren wordt u vanaf het eerste contact gevraagd een kopie van uw identiteitsbewijs (voor- en achterkant) toe te sturen, en ook dat van uw partner als hij/zij bij de procedure betrokken is.

De lijst van voor te leggen documenten wordt verstrekt na onderzoek van de administratieve situatie van de echtgenoten.

Er worden ook twee Belgische telefoonnummers gevraagd.

Reserveringen

U kan de dienst contacteren om een huwelijksdatum te reserveren tot één jaar op voorhand.

 • Deze reservering is pas definitief nadat uw dossier aangevuld is en uw huwelijksverklaring ontvangen is. Vanaf dan, zonder bevestiging van u ten minste 14 dagen voor de huwelijksceremonie, wordt deze automatisch uitgesteld. Ook als een gevraagd document niet tijdig wordt ingediend, kan uw reservering geannuleerd of uitgesteld worden.
 • Evenementen op de Grote Markt kunnen een invloed hebben op de mogelijkheid om huwelijken te houden. Sommige evenementen worden minder dan één jaar op voorhand doorgegeven en de dienst Huwelijken kan daarom contact met u opnemen om uw geboekte trouwdatum/tijd te verzetten.

Stappen

De samenstelling van uw dossier voor de viering van uw huwelijk verloopt in drie grote fasen:

 • De informatie verstrekt door de dienst om uw dossier samen te stellen door de vereiste documenten te verzamelen.
 • De huwelijksverklaring (25 euro) die maximaal 6 maanden en ten minste 14 dagen voor de datum van het huwelijk moet worden opgesteld.
 • De afsluiting van uw dossier. De dienst neemt in de week voor de ceremonie contact met u op om u alle nodige praktische informatie door te geven.

Nodige documenten

Als u Belg bent, in België bent geboren en niet in het buitenland bent getrouwd, hebt u alleen uw identiteitskaart nodig om de huwelijksverklaring op te stellen. In andere gevallen krijgt u alle informatie die u nodig hebt.

Opgelet:

 • Alle documenten moeten origineel zijn
 • Als de documenten niet in het Frans of Nederlands zijn opgesteld, moeten ze in het Frans of het Nederlands vertaald worden (door een beëdigd vertaler).
 • Sommige documenten moeten worden geapostilleerd/gelegaliseerd: Externe site Zoekcriteria

Pas nadat uw dossier is aangevuld en geanalyseerd, kan uw huwelijksaangifte worden gedaan.

Getuigen

De getuigen zijn niet verplicht en zijn beperkt tot 4 personen voor het bruidspaar.

De getuigen moeten meerderjarig zijn en op de dag van de plechtigheid in het bezit zijn van hun identiteitsdocumenten. Zij hoeven geen Belg te zijn, noch in België te wonen. Een familieband tussen de getuigen en het bruidspaar is niet verplicht noch verboden.

Een kopie van de identiteitskaart van uw getuigen moet worden toegezonden als het dossier wordt samengesteld.

Betaling: voorafgaand aan de huwelijksverklaring

Als uw dossier op afstand wordt behandeld, wordt u gevraagd om per e-mail een betalingsbewijs toe te sturen voor de opstelling van de huwelijksverklaring.

Als uw dossier aan het loket wordt behandeld, worden de betalingen verricht op het ogenblik van de huwelijksverklaring via bancontact.

Huwelijksverklaring

Personen die willen trouwen, zijn verplicht om door voorlegging van de vereiste documenten, een verklaring af te leggen bij de ambtenaar van de Burgerlijke stand van de gemeente waar één van de toekomstige echtgenoten op die datum is ingeschreven.

Concreet wordt de huwelijksverklaring opgesteld door en/of binnen de dienst Huwelijken.

Wettelijke termijnen

Uw huwelijk kan worden voltrokken vanaf de 14de dag na uw huwelijksverklaring tot 6 maanden en 14 dagen na uw huwelijksverklaring. Als uw huwelijksverklaring 14 dagen voor uw huwelijk niet is ontvangen, wordt uw reservering automatisch geannuleerd.

Verlenging of opheffing van termijnen worden gedaan bij de bevoegde Procureur des Konings.

Tarieven

'Eenvoudige' formule

De administratieve kosten van een huwelijk bedragen 50 euro (25 euro administratiekosten voor de huwelijksverklaring en 25 euro extra voor het trouwboekje dat u bij de viering wordt overhandigd).

Deze 'eenvoudige' formule biedt u de volgende voordelen:

 • Huwelijksdatum: u kan de datum van uw huwelijk kiezen volgens de beschikbaarheid van de kalender maar niet het tijdstip van uw huwelijk, dat wordt vastgesteld door de dienst tussen 8u30 en 12u. Het vaste uur wordt u in de week voor uw huwelijk meegedeeld.
 • Ontvangst: voor uw ceremonie wordt u verwelkomd voor de Leeuwentrap.
 • Duur van de viering: ongeveer 15 minuten.
 • Behalve bij evenementen op de Grote Markt, worden 3 parkeervergunningen afgegeven.

'Binnenkoer' formule

Met een supplement van 250 euro (naast de 25 euro voor de huwelijksverklaring en 25 euro facultatief voor het trouwboekje).

 • Huwelijksdatum: met deze optie kan u de datum en het tijdstip van uw huwelijk kiezen (tussen 12u en 13u40), afhankelijk van de beschikbaarheid van de agenda.
 • Ontvangst: voor uw ceremonie wordt u ontvangen op de binnenkoer van het Stadhuis
 • Extra voordelen:
  • Duur van de viering: ongeveer 20 minuten. Deze extra 5 minuten kunnen u in staat stellen een persoonlijke toespraak te houden (door het bruidspaar of een derde persoon) en, tenzij de toegang is verhinderd, naar het balkon te gaan om in aanwezigheid van uw eventuele getuigen enkele foto's te nemen.
  • Tenzij er zich op de Grote Markt een evenement voordoet, worden er 5 parkeervergunningen afgegeven.
   De genoemde voordelen gelden zoveel mogelijk en door een evenement kunnen soms geen parkeerplaatsen gegeven worden.
   De betaling van 250 euro is in de eerste plaats voor de reservering van een vast tijdstip. Als u geen extra voordeel kan krijgen, hebt u geen recht op terugbetaling.

​Burgers in een illegale of precaire situatie

Voor burgers die illegaal of in een precaire situatie verblijven, behoudt de dienst zich het recht voor om inlichtingen in te winnen bij de Dienst Vreemdelingenzaken, een politieonderzoek bij u thuis te laten uitvoeren of een verhoor te laten afnemen in de kantoren van de dienst.

Het staat u vrij om bewijzen van uw relatie aan te leveren.

Als er een ernstig vermoeden bestaat dat niet aan de wettelijke vereisten voor het huwelijk is voldaan, kan de ambtenaar van de Burgerlijke stand de voltrekking van het huwelijk uitstellen en/of weigeren overeenkomstig artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek.

De laatste stap voor de viering van uw huwelijk is het afsluiten van uw dossier.

Het afsluiten van uw dossier gebeurt op afstand en u wordt ongeveer 10 dagen voor uw huwelijk door de dienst gecontacteerd.

U krijgt alle informatie voor uw trouwdag (aankomsttijd, mee te brengen documenten, procedure). Als er parkeerplaatsen beschikbaar zijn, worden deze ook aan u toegezonden.

Parkeerplaatsen

In de mate van het mogelijke, en behalve in geval van evenementen, worden parkeerplaatsen voorzien voor uw huwelijksdag (3 of 5 naargelang de formule die u kiest).

Het is echter mogelijk dat de toegang tot de Grote Markt op uw huwelijksdag verhinderd is wegens een evenement dat er plaatsvindt.

Sommige evenementen kunnen ook zichtbaar zijn vanaf het balkon van de Trouwzaal (podiums of andere opstellingen).

Als u geen parkeerplaatsen kan krijgen, hebt u geen recht op een terugbetaling.

Reglement tijdens de viering

Kom naar het Stadhuis met:

 • uw identiteitskaarten of paspoorten en die van alle getuigen
 • het bij de huwelijksaangifte ontvangen blauwe kaartje
 • eventuele muzikale ondersteuning (mobiele telefoon, cd,...)

De vieringen vinden plaats volgens een specifiek tijdstip dat gerespecteerd moet worden. De dienst vraagt u alle voorzorgsmaatregelen te nemen om 15 minuten op voorhand aanwezig te zijn. Als u meer dan 15 minuten te laat bent, behoudt de dienst zich het recht voor om de datum van uw huwelijk te verplaatsen.

Na ontvangst van uw identiteitskaarten, die van uw getuigen (indien aanwezig) en uw blauw ticket, begeleidt een Hellebaardier u naar de voorzijde van de Trouwzaal. De Schepen ontvangt u dan voor uw huwelijksceremonie.

Een huwelijk in het Stadhuis van Brussel is een burgerlijke procedure. Met wensen uit religieuze overwegingen wordt geen rekening gehouden.

Het is verboden om met rijst, confetti of andere zaken te gooien die de openbare ruimte bevuilen, in het bijzonder de Grote Markt en de binnenkoer van het Stadhuis. Het taksreglement op onburgerlijk gedrag voorziet een taks van 200 euro per handeling.

Het is verboden om voedsel of drank te nuttigen op de binnenkoer van het Stadhuis.

U moet tijdens de huwelijksdag ook de rust en de veiligheid van alle gebruikers van de openbare weg en de bezochte plaatsen respecteren.

Taal van de ceremonies

Uw ceremonie kan in het Frans, Nederlands of beide talen worden gehouden.

Als uw niveau van het Nederlands of Frans niet voldoende is om het verloop van de ceremonie te begrijpen (voorlezen van de teksten, uitwisseling van de instemming), moet u voor de huwelijksdag een beëdigde tolk voorzien. De dienst kan u een lijst van tolken bezorgen.

Personaliseren van de ceremonie

U heeft de mogelijkheid om uw huwelijk op verschillende manieren te personaliseren:

Met een persoonlijk woordje:

De ambtenaar van de Burgerlijke stand wil graag zijn of haar welkomstwoord bij uw huwelijksceremonie persoonlijk maken.

Als u dat wenst, kan u enkele persoonlijke details of anekdotes meedelen, zodat de ambtenaar een persoonlijke toets kan geven aan het welkomstwoord.

Met muziek:

U heeft de mogelijkheid om 3 stukken te kiezen. De eerste voor uw intrede, de tweede wordt gespeeld tijdens de uitwisseling van ringen (als u dat wenst) en de derde tijdens het buitengaan. De gemakkelijkste manier om dat te doen is uw muziek op een telefoon aan te bieden, die wij met een jack-kabel op de geluidsinstallatie aansluiten. Het is ook mogelijk een cd te leveren. Zo niet, dan wordt er voor zachte muziek gezorgd.

Overhandiging van documenten en huwelijksboekje

Aan het einde van uw ceremonie krijgt u de originele documenten, die u bij het samenstellen van uw dossier hebt afgegeven, in een enveloppe mee.

U kan er ook voor kiezen een trouwboekje te ontvangen (25 euro - te vermelden bij het samenstellen van uw dossier). Dat is niet verplicht. Opgelet als u een buitenlandse nationaliteit heeft: vraag deze info na bij uw nationale autoriteiten. Sommige landen kunnen dat vereisen.

De huwelijksakte is een document dat door een ambtenaar van de Burgerlijke stand afgegeven wordt. Het bewijst het huwelijk tussen twee echtgenoten. De huwelijksakte wordt elektronisch opgesteld tijdens de huwelijksplechtigheid, na de uitwisseling van de instemmingen. Deze akte wordt automatisch geregistreerd in de Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand (DABS).

Als u een papieren uittreksel van dat document wil, kan u de maandag volgend op uw huwelijk contact opnemen met de dienst Uittreksels van de Stad Brussel:

Opgelet: in bepaalde uitzonderlijke gevallen kan uw dossier niet elektronisch worden opgesteld tijdens de ceremonie (bijvoorbeeld in geval van een computerprobleem). Dat heeft geen invloed op de geldigheid van uw huwelijk, een verslag wordt opgemaakt als bewijs van uw huwelijk, tot het probleem opgelost is.

Zodra het computerprobleem opgelost is, ondertekent de ambtenaar van de Burgerlijke stand uw akte elektronisch. U kan dan een uittreksel aanvragen.

De Stad Brussel viert huwelijksjubilea van personen die op haar grondgebied wonen door een receptie te organiseren voor de 50ste, 60ste, 65ste en 70ste huwelijksverjaardag:

ZIE OOK