Informatie en sensibilisering - netheid

Verschillende diensten werken aan de openbare netheid op het grondgebied van de Stad Brussel. De dienst Netheid van de Stad Brussel werkt het hele jaar aan de informatie voor en sensibilisering van de verschillende soorten publiek van de Stad Brussel. Wilt u flyers, pocket-asbakken of een project voorstellen, neem dan contact op met de dienst via 0800 901 07 of per e-mail op netheid@brucity.be.

Verschillende diensten werken aan de openbare netheid op het grondgebied van de Stad Brussel.

Dienst Openbare Netheid van de Stad Brussel

De dienst Openbare Netheid heeft verschillende taken:

  • dagelijks: het schoonmaken van straten en trottoirs, het legen van de openbare vuilnisbakken, opruimen van sluikstorten, het reinigen van riolen, het verwijderen van tags en graffiti, het onderhoud van openbare vuilnisbakken, urinoirs en toiletten, hondentoiletten,...
  • periodiek: de schoonmaak van de openbare ruimte na markten, tijdens of na feestelijke evenementen en andere publieke manifestaties en het ter beschikking stellen van vuilnisbakken en containers voor openbare evenementen
  • seizoensgebonden: het opruimen van gevallen bladeren, selectieve onkruidbestrijding, strooien van zout bij vorst

Er is ook een team van bemiddelaars ten dienste van de bewoners: zij volgen de aanvragen op die per e-mail of telefoon binnenkomen, en ze zijn aanwezig in het terrein voor de bewustmaking van het publiek, maar ook tijdens specifieke acties of evenementen.

Een vijftigtal beëdigde ambtenaren kunnen ook boetes geven voor overtredingen in verband met de netheid (sluikstorten, vuilniszakken die buiten staan buiten de toegestande uren of dagen, weggooien van klein afval, hondenpoep,...).

Regionaal Agentschap Net Brussel

Het Regionaal Agentschap Externe site Net Brussel is belast met:

  • de inzameling van huishoudelijk afval op het grondgebied van de Stad (net zoals die van de andere Brusselse gemeenten)
  • het plaatsen en leegmaken van de glasbollen
  • de netheid van gewestwegen
  • de netheid van enkele wijken (Antwerpsesteenweg, Vijfhoek, zuidelijke deel van de Noord-Oostwijk, Louiza en Roosevelt)

Dienst Groene ruimten van de Stad Brussel

De dienst Groene ruimten is belast met het onderhoud en het schoonmaken van de gemeentelijke parken.

Leefmilieu Brussel

Externe site Leefmilieu Brussel is belast met het onderhoud en het schoonmaken van de gewestelijke parken.

MIVB en NMBS

Deze openbare vervoersmaatschappijen verzekeren de netheid in hun eigen infrastructuur, behalve de vrije banen:

De Netheidsbemiddelaars hebben dagelijks contact met de inwoners: naast het beheer van de klachten die per mail of telefoon binnenkomen, zijn ze ook aanwezig op het terrein en sensibiliseren ze inwoners tijdens specifieke acties of openbare evenementen (wijkfeesten, Dag van de Netheid, herinneren aan de regels voor het buitenzetten van vuilniszakken, ophaling van grofvuil,...).

Als er een klacht binnenkomt, opent de bemiddelaar een dossier op basis van de bewijzen, maakt een verslag op en zoekt een oplossing om te voorkomen dat het probleem zich herhaalt.

Wilt u de bemiddelaars inschakelen? Dat kan via:

Het Respect Team is een actie waarbij de bemiddelaar, de straatvegers en de afdelingschef van deur tot deur gaan om de bewoners en handelaars van de wijk te leren kennen en om de dienst bekend te maken bij het grote publiek.

Bemiddelaars van het Respect Team

Communicatiecampagne - 'De Helden van elke dag'

In mei 2017 startte de campagne 'De Helden van elke dag'. Het doel van deze campagne is het herwaarderen van de arbeiders van de dienst Netheid, die meestal onzichtbaar voor de meeste mensen, een onmisbare taak uitvoeren. Zij zijn immers 365 dagen per jaar op het terrein en werken onafgebroken om de Stad Brussel aangenaam te maken voor de bewoners en de bezoekers (pendelaars, toeristen,...).

Volgende video's tonen de straatvegers van de Stad Brussel aan het werk, met volgende slogan: de dienst Netheid van de Stad, dat zijn meer dan 300 personen op het terrein, 365 dagen per jaar. Dank om respect te tonen voor hun werk.

Elk jaar werkt de dienst Netheid met een vzw om, op vrijwillige basis, activiteiten te organiseren in de lagere en middelbare scholen op het grondgebied van de Stad. Deze leuke en gratis activiteiten zijn bedoeld om kinderen en jongeren te informeren en onderwijzen over netheid en respect voor de openbare ruimte:

Video's rond plastic afval

In 2020 hebben de leerlingen van de Europese School Brussel IV-Laken een aantal video's gemaakt rond afval:

De video "Het 7de continent" bevat tekst in het Frans en Nederlands (PDF, 44.49 KB).

De video "8 miljoen ton plastic" bevat volgende tekst in het Nederlands: Elk jaar belandt er meer dan 8 miljoen ton plastic in onze oceanen. Vuilnis schaadt ons milieu. Gooi het niet weg. Laten we het verminderen.

De video De planeet aarde in 2100 (in het Frans) bevat tekst in het Frans en Nederlands (PDF, 40.53 KB) en ondertitels in het Nederlands.

Video 'Voed het afvalmonster niet!'

Eind 2018 realiseerden leerlingen van het Institut De Mot-Couvreur zo de video Voed het afvalmonster niet!. De video moet mensen bewustmaken over de hoeveelheid afval die op de grond wordt gegooid.

(Toegankelijkheid van de inhoud van de video: de video bevat geen dialoog, enkel een achtergrondmuziek en volgende teksten: Voed het afvalmonster niet! / Openbare netheid, de zaak van iedereen / Uitgevoerd door de leerlingen van de 5de SSE van het Instituut De Mot-Couvreur in Brussel met de hulp van GoodPlanet Belgium en de dienst Netheid van de Stad Brussel)

Wijkcontract de Marollen

Het doel van het Netheidsluik in het Duurzaam wijkcontract de Marollen is het afvalbeheer te verbeteren door structurele oplossingen aan te bieden die aan de realiteit van het terrein beantwoorden. Er worden verschillende projecten uitgevoerd met de verschillende actoren van de wijk (inwoners, verenigingen, handelaars, openbare diensten,…).

Activiteiten rond bewustmaking vinden het hele jaar door plaats met jonge en minder jonge mensen om rond netheid na te denken en te werken.

Het eerste voorbeeld is de actie Duwtje in de rug grofvuil die een paar keer per jaar georganiseerd wordt (in maart en oktober bij de ophaling van grofvuil door de Stad Brussel). Het doel is de inwoners te helpen om zich te ontdoen van hun grofvuil. Ze kunnen daarbij op de jongeren van de wijk rekenen.

Duwtje in de rug grofvuil

De verbetering van de openbare ruimte staat ook op de agenda om de problemen van vervuiling tegen te gaan. Een actie werd uitgevoerd door jongeren van de FJM (Foyer des Jeunes des Marolles) om drie boomvoeten te vergroenen met planten op het Breughelplein.

Actie door jongeren van de FJM (Foyer des Jeunes des Marolles) om drie boomvoeten te vergroenen met planten op het Breugelplein

Wijkcontract Bockstael

In zones met een wijkcontract, zoals de wijk Bockstael bijvoorbeeld (2014-2017), neemt de Stad bijkomende straatvegers aan, maar ook Netheidscoördinatoren die lokale initiatieven rond netheid ontwikkelen. Op wijkniveau spelen zij de rol die bemiddelaars op het hele grondgebied van de Stad spelen.

ZIE OOK