Overslaan en naar de inhoud gaan

Schoonmaak van voetpaden bij sneeuw en vorst

Schoonmaak van voetpaden bij sneeuw en vorst

Voor voetpaden die bedekt zijn met sneeuw gelden bijzondere regels uit het Algemeen politiereglement. Hoe moeten de trottoirs in Brussel vrijgemaakt worden? En wie is daarvoor verantwoordelijk?

De met sneeuw of ijzel bedekte voetpaden moeten volledig of op een breedte van minimum 1,50 m (rekening houdende met de breedte van het voetpad) vrijgemaakt of slipvrij gemaakt worden.

De sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden en mag niet op de rijweg gegooid worden. De riolen en straatgoten moeten vrij blijven.

De personen vermeld in artikel 22 van het Algemeen politiereglement moeten de voetpaden sneeuwvrij maken:

  • de eigenaar en mede-eigenaar
  • iedere houder van een zakelijk recht op het gebouw
  • de huurder of de conciërge, portier, bewaker of de personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen

Melden van problemen

De gemeentelijke wegen worden geruimd door de dienst Netheid van de Stad Brussel. Problemen met wegen die onder de sneeuw liggen, kunnen gemeld worden op het gratis nummer van de dienst: 0800 901 07.

Gemaakt op 21/01/2019 (Gewijzigd op 01/04/2020)