Internationale solidariteit

De Stad Brussel organiseert verschillende campagnes en evenementen rond internationale solidariteit. Jaarlijks is er ook een oproep voor projecten.

Tijdens de Veertiendaagse van de Internationale Solidariteit biedt de Stad Brussel een ruime waaier van acties aan om de Brusselse bevolking te informeren, warm te maken en te sensibiliseren voor internationale solidariteit. De activiteiten die gedurende deze 2 weken worden opgezet, zijn ook een uitstalraam van de vitaliteit van het rijke Brusselse verenigingsleven.

De editie 2019 kaart de groeiende ongelijkheid aan, en meer bepaald de manier waarop deze kan verminderd worden in overeenstemming met de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) die door de lidstaten van de Verenigde Naties zijn vastgelegd in de Agenda 2030. Deze doelstellingen zijn erop gericht om armoede in al haar vormen in alle landen uit te roeien, de planeet te beschermen en de welvaart van iedereen te garanderen.

Zoals in elke editie wordt het thema gepresenteerd in een gevarieerd programma van conferenties, tentoonstellingen, filmclubs, creatieve workshops, artistieke installaties,...

De Stad Brussel investeert in een eerlijk aankoopbeleid. Ze heeft gekozen voor producten afkomstig uit de eerlijke handel zoals koffie, fruitsap, suiker en thee verzekerd door de labels Fairtrade Belgium en Made in Dignity.

Elk jaar neemt de Stad Brussel deel aan de Week van de Eerlijke Handel door in haar restaurants maaltijden aan te bieden met producten uit de eerlijke handel en door het publiek te informeren over het principe en de filosofie van dit soort handel.

De Stad Brussel is één van de eerste hoofdsteden die de titel Fair Trade Gemeente kreeg. De lokale overheid, de bedrijven, de horeca, de verenigingen, de scholen en de inwoners hebben zich allemaal gemobiliseerd om producten uit de eerlijke handel te promoten en te consumeren.

Jullie maken deel uit van een vereniging, een ngo of jullie zijn een Brusselse speler die zich inzet voor internationale solidariteit? Jullie willen internationale samenwerkingsprojecten opzetten? Jullie willen Brusselaars informeren en sensibiliseren over wereldwijde ontwikkelingsthema's?

De Stad Brussel beschikt over een budget van 100.000 euro om internationale ontwikkelingsprojecten of lokale projecten rond mondiale vorming aan te moedigen.

De oproep is jaarlijks. Het reglement en de formulieren worden gepubliceerd op deze website gedurende het eerste trimester.

De Stad Brussel ontwikkelt verschillende samenwerkingen met steden uit het Zuiden.

Brussel-Kinshasa

In 2002 besloot de Stad Brussel om samen te werken met de Stad Kinshasa rond de versterking van de stedelijke administratie. De samenwerkingsdomeinen zijn burgerlijke stand en bevolking, netheid, gezondheidszorg en cultuur.

Brussel-Marokko

In 2007 heeft de Stad Brussel gekozen om ook projecten in Marokko te ondersteunen, meer bepaald in Tanger, Azemmour en Al Hoceima. Het gaat om projecten in onderwijs, gezondheid, cultuur, en natuurbehoud.

AGENDA