Overslaan en naar de inhoud gaan

Internationale solidariteit

De Stad Brussel organiseert verschillende campagnes en evenementen rond internationale solidariteit. Jaarlijks is er ook een oproep voor projecten.

Tijdens de Veertiendaagse van de Internationale Solidariteit biedt de Stad Brussel een ruime waaier van acties aan om de Brusselse bevolking te informeren, warm te maken en te sensibiliseren voor internationale solidariteit. De activiteiten die gedurende deze 2 weken worden opgezet, zijn ook een uitstalraam van de vitaliteit van het rijke Brusselse verenigingsleven.

De editie 2024 staat in het teken van Vredesopbouw:

Veertiendaagse van de Internationale Solidariteit 2024 (210.26 KB)

Aan de website en het programma van de Veertiendaagse van de Internationale Solidariteit 2024 wordt gewerkt.

Zoals in elke editie wordt het thema gepresenteerd in een gevarieerd programma van debatten, concerten, voorstellingen, tentoonstellingen, films, workshops,...

De Stad Brussel is één van de eerste hoofdsteden die de titel Externe siteFair Trade Gemeente kreeg. Het gemeentebestuur, de bedrijven, de horeca, de verenigingen, de scholen en de inwoners hebben zich allemaal ingezet voor de promotie en de consumptie van producten van eerlijke handel.

Als consument kiest de Stad Brussel ook voor fairtradeproducten en integreert ze ethische criteria in haar bestekken. Zo zal de koffie in het nieuwe Administratief centrum voor 100% fair trade zijn en wordt het personeel regelmatig verrast met een fairtrade ontbijt.

De werkkleding voor het personeel wordt geleverd door bedrijven die de fundamentele conventies van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) naleven en ervoor zorgen dat hun dochterondernemingen deze ook naleven. Ze moeten lid zijn van een meerpartijenorganisatie zoals de Fair Wear Foundation of een gelijkwaardige organisatie, aan de hand waarvan de traceerbaarheid van de productieketen kan worden aangetoond.

De labels die de nadruk leggen op eerlijke handel en inzetten op een eerlijke prijs voor producenten zijn Fair Trade Max Havelaar, Fair Trade Sourced Ingredient boeren, WFTO World Fair Trade Organisation, Fair for life, Biopartenaire, Biogarantie Belgium.

Meer info over de verschillende labels die u kunnen helpen bij uw aankopen:

Video in het kader van de campagnes 'Maak van Brussel een fairtradegewest & fairtradegemeente' (de video bevat tekst en ondertitels in het Frans en Nederlands):

Jullie maken deel uit van een vereniging, een ngo of jullie zijn een Brusselse speler die zich inzet voor internationale solidariteit? Jullie willen internationale samenwerkingsprojecten opzetten? Jullie willen Brusselaars informeren en sensibiliseren over wereldwijde ontwikkelingsthema's?

De Stad Brussel beschikt over een budget van 150.000 euro om internationale ontwikkelingsprojecten of lokale projecten rond mondiale vorming aan te moedigen.

De oproep is jaarlijks. Het reglement en de formulieren worden gepubliceerd op deze website gedurende het eerste trimester.

Laureaten

De Stad Brussel ontwikkelt verschillende samenwerkingen met steden uit het Zuiden.

Brussel-Kimbanseke/Kinshasa

De historische banden tussen België en de Democratische Republiek Congo liggen voor de hand. Het partnerschap tussen de Stad Brussel en Kinshasa bestaat sinds 2002 maar sinds 2008 ligt de focus van de uitwisselingen via een overeenkomst op de gemeente Kimbanseke.

Kimbanseke is één van de 24 gemeenten van Kinshasa, een voormalig plattelandsgebied dat door de snelle verstedelijking is uitgehold. Het is de grootste gemeente van het land, met 237 vierkante kilometer, en een zeer kwetsbare bevolking.

De Stad Brussel en de gemeente Kimbanseke ontwikkelen er verschillende projecten:

De versterking van de diensten burgerlijke stand en de bevolking die deel uitmaakt van een programma van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Dit programma bekijkt de strijd tegen armoede vanuit de specifieke invalshoek van de capaciteitsversterking van lokale besturen om hun eigen ontwikkeling in handen te nemen, via partnerschappen tussen gemeenten over welbepaalde thema's. Beide steden hebben zich ingeschreven voor een nieuw vijfjarenplan, van 2022 tot 2026.

Steun aan SOS Kinderdorpen België voor het project Limpoba. SOS VE BE ontwikkelt programma's voor gezinsversterking op basis van duurzame en inclusieve economische ontwikkeling, gekoppeld aan de verbetering van de levensomstandigheden van de kinderen van de begunstigde gezinnen. Toen zij een project in Kimbanseke opstarten, besloten de partners het programma te steunen. Het Limpoba-project ondersteunt zo 200 gezinnen en hun gemeenschappen bij het ontwikkelen van opvoedingsvaardigheden en een duurzame en inclusieve bron van inkomsten. De Stad Brussel steunt dit project van 2021 tot 2024.

Steun aan het project voor empowerment van vrouwen in de perifere wijken van Kinshasa, AFPK, door CIPROC vzw. Het project wil een ondersteunings- en opleidingsstructuur creëren op het gebied van basisbeheer, landbouw en het gebruik van sociale netwerken als commercieel instrument om 200 vrouwelijke landbouwers in Kimbanseke mondiger te maken. De Stad Brussel steunt dit project van 2022 tot 2024.

Gedetailleerde informatie over deze projecten is op verzoek verkrijgbaar bij de Cel Internationale solidariteit.

Brussel-Marokko

In 2022 ontwikkelde de Stad Brussel een partnerschap met de vereniging 'Afak pour la Santé Mentale' (AASM), die actief is in de geestelijke gezondheidszorg in Casablanca en een pionier is op dit gebied. Dit partnerschap neemt de vorm aan van financiering voor het project 'Recht op geestelijke gezondheid', dat loopt tot december 2023.

De steun van de Stad is bedoeld om de vereniging te helpen haar doelstellingen te verwezenlijken door de structuur te professionaliseren, haar capaciteiten te versterken en haar de middelen te geven om patiënten uitgebreide zorg te verlenen met het oog op hun stabilisatie en sociale reïntegratie.

Er worden ook strategische maatregelen genomen om de Marokkaanse samenleving meer bewust te maken van de uitdagingen op het gebied van de geestelijke gezondheid, waardoor de marginalisering van de patiënten zou afnemen.

De gedetailleerde projectfiche is op verzoek verkrijgbaar bij de cel Internationale solidariteit.

Onder impuls van haar Adviesraad voor Internationale Solidariteit sloot de Stad Brussel zich in 2015 aan bij het netwerk 'Lichtstad' (Villes Lumières) van Amnesty International. Dit netwerk brengt steden en gemeenten samen die hun gehechtheid willen tonen aan het respecteren en verdedigen van een reeks mensenrechten, zoals het recht op veiligheid, op gelijkheid tussen mannen en vrouwen, op vrijheid van geweten en religie, op vrijheid van vergadering en vereniging, het vormen van een vakbond, cultuur, huisvesting en domicilie, water en voedsel en, ten slotte, duurzame stedelijke ontwikkeling.

Via dit netwerk kan een gemeente één of meer 'mensen in gevaar' adopteren, omdat hun één of meer van deze rechten wordt ontnomen.

Vahid Afkari en Dorgelesse N'guessan

Op 5 december 2022 heeft de Stad Brussel twee nieuwe personen in gevaar geadopteerd: Vahid Afkari en Dorgelesse N'guessan.

Steun aan Vahid Afkari en Dorgelesse N'guessan

Raif Badawi en Loujain al-Hathloul

In januari 2021 besloot de Stad twee nieuwe mensen in gevaar te adopteren: Raif Badawi en Loujain al-Hathloul.

Steun aan Loujain al-Hathloul en Raif Badawi

Externe siteRaif Badawi is een Saoedische schrijver en blogger die in 2008 de website Free Saudi Liberals creëerde waarop hij campagne voerde voor een morele liberalisering van Saoedi-Arabië. In 2012 werd hij beschuldigd van afvalligheid en het beledigen van de islam en veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf en 1000 zweepslagen. Op 11 maart 2022 werd hij vrijgelaten.

Externe siteLoujain al-Hathloul, ook vastgehouden in Saoedi-Arabië, is een Saoedische vrouwenrechtenactiviste die in 2014 voor het eerst werd gearresteerd op basis van wetten die vrouwen verbieden om met de auto te rijden in Saoedi-Arabië. In mei 2018 werd ze vastgezet omdat ze had gecommuniceerd met een twintigtal buitenlandse journalisten in haar land en voor een sollicitatie naar een post bij de VN.

Op 28 december 2020 werd ze veroordeeld tot 5 jaar en 8 maanden gevangenisstraf door een rechtbank gespecialiseerd in antiterrorismezaken. Ze werd schuldig bevonden aan verschillende activiteiten die verboden zijn door de antiterrorismewet. Op 10 februari 2021 werd Loujain al-Hathloul uiteindelijk weer vrijgelaten.

Externe siteHoe vrij zijn Loujain al-Hathloul en de Saudische vrouwen nu echt? (Amnesty)

Hamid Babaei

In 2015 besloot de Stad Brussel om Hamid Babaei te steunen. Babaei is een Iraanse doctoraatsstudent van de ULg die in 2013 in zijn land 6 jaar gevangen zat, voor het aanvallen van de nationale veiligheid via communicatie met vijandige staten (België).

In werkelijkheid kreeg hij toen kritiek omdat hij niet had ingestemd met het begeleiden van andere Iraanse studenten die ook in België studeerden. Hij werd vrijgelaten in 2019 en kreeg eindelijk zijn visum om terug te keren naar Luik en zijn thesis voort te zetten.

Lees hier het portret van Hamid Babaei:

Brusseleir van februari 2023 (4.41 MB) (Portret, pagina 18 en 19)

De vzw Brissi kreeg van de Stad Brussel een mandaat om projecten rond ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidrelaties te organiseren en uit te voeren op lokaal en internationaal niveau.