Voorplein Klavertje 4

Wat is het?

In het najaar van 2022 starten de werken aan de Helihavenlaan ter hoogte van de basisschool Klavertje Vier. Deze werken transformeren de Helihavenlaan tot een prachtig voorplein. De straat wordt autoluw, er komen extra bomen, er komen speeltuigen voor fietsen en steps, brede voetpaden, veilige oversteekplaatsen en heel wat meer.

Openbaar onderzoek van 2 februari tot 3 maart 2022:

Voorplein Klavertje 4

Met welk doel?

In 2017 organiseerde de Stad Brussel een participatief vooronderzoek in samenwerking met architecten en verschillende partners uit de wijk. Hierbij werden leerlingen van de school, organisaties uit de buurt en buurtbewoners betrokken. Uit dat vooronderzoek bleek dat de buurt nood heeft aan een verkeersveilige straat, meer groen en meer kwaliteitsvolle openbare ruimte als ontmoetingsplaats.

Met de volgende aanpassingen in de Helihavenlaan komen we daaraan tegemoet.

Voorplein Klavertje 4

We creëren een veilig voorplein dat de school verbindt met de woontorens. Dat doen we door:

 • het verbreden van het voetpad aan beide kanten van de weg en het versmallen van de rijweg van 7,80 naar 6 meter
 • het voetpad op gelijke hoogte met de rijweg te plaatsen waardoor het gevoel van een plein ontstaat
 • het aanleggen van 3 brede oversteekplaatsen
 • de 36 parkeerplaatsen ter hoogte van de school te schrappen
 • de twee parkeerplaatsen voor personen met een handicap blijven centraal op het voorplein behouden
 • gebruik te maken van duurzame en kleurrijke materialen die het plein een aangename sfeer geven

De Stad Brussel wil zoveel mogelijk bomen aanplanten. Bomen zorgen voor zuurstof in onze stad en beschermen ons tegen grote hitte in de zomer. Daarom behouden we 20 van de 24 bomen die er nu al staan. We rooien 4 bomen omdat ze ziek zijn, te dicht bij de torens staan of omdat ze de toegang blokkeren. Daarnaast planten we 16 nieuwe bomen. Om de biodiversiteit op te krikken, komen er in totaal 10 verschillende boomsoorten.

We vergroten de groene en doorlaatbare oppervlakte in de perimeter met 45,47%.

De donkere hoekjes in de perimeter worden weggewerkt. Door meer zichtbaarheid in de straat te creëren, zorgen we voor een groter gevoel van veiligheid.

We creëren ook nieuwe plaatsen voor kinderen waar ze kunnen spelen en waar ouders elkaar kunnen ontmoeten. Zo komen er verschillende speelse heuvels en bulten om op te fietsen en te steppen.

Er komen 33 nieuwe fietsnietjes zodat bewoners hun fiets veilig kunnen stallen. We installeren ook een fietsherstelzuil waar buurtbewoners hun fiets kunnen herstellen en banden kunnen oppompen. Op de helling om naar het plein rond de torens 'dalle' te gaan, komt een fietsgoot.

De Stad Brussel investeert ook in nieuw meubilair in de wijk. Zo zal de trap tussen 'de dalle' en de Helihavenlaan vervangen worden door een landschapstrap. De ouders en andere bewoners van de wijk zullen elkaar kunnen ontmoeten op de 2 lange banken van 6 en 10 meter voor het schoolgebouw.

Materiaal

De rijweg zal bestaan uit gezaagde kasseien. Hiervoor recupereren we de huidige kasseien. Deze gezaagde, vlakke kasseien zijn aangenamer om te fietsen en zorgen voor minder geluidsoverlast van auto's.

De voetpaden op het voorplein worden aangelegd met rode klinkers in een zigzagpatroon. De klinkers zullen kleur brengen aan het plein en een mooi beeld vormen vanuit de woontorens.

Wat betekent dit voor de bewoners?

Op eerdere overlegmomenten noteerden we dat meer verkeersveiligheid en aangename ontmoetingsruimte belangrijke noden zijn in de wijk. Om dat te kunnen realiseren, om het voetpad te kunnen verbreden en extra bomen te kunnen planten, zullen we 36 parkeerplaatsen moeten schrappen.

De Helihavenlaan blijft een tweerichtingsstraat. Alle bestaande toegangen blijven gevrijwaard, namelijk:

 • De doorgang in de straat voor auto's
 • De toegang naar de school en crèche voor leveringen en hulpdiensten
 • De toegang tot de garagepoorten van de sokkel
 • De toegang tot de woontorens
 • Opstelplaatsen voor brandweer, hulpdiensten en verhuisdiensten

Timing, werken en procedure

De vergunningsaanvraag voor de heraanleg werd in juni 2021 ingediend bij het Gewest. In het kader van de procedure wordt er een openbaar onderzoek en een Overlegcommissie georganiseerd.

Gedurende 2 weken zullen er rode affiches in de perimeter hangen om het openbaar onderzoek aan te kondigen. Iedereen heeft dan de mogelijkheid om het Externe site bouwdossier online of bij de dienst Stedenbouw van de Stad te consulteren en te reageren op de plannen. Indien u dat wenst, kan u ook vragen om uitgenodigd te worden op de Overlegcommissie.

Op de Overlegcommissie worden de plannen gepresenteerd en kunnen de aanwezigen vragen stellen of een bezwaar kenbaar maken. De Overlegcommissie brengt vervolgens een advies uit waaraan het project moet worden aangepast. Eens de vergunning afgeleverd is, kunnen de werken van start gaan.

Zoals bij elk project van heraanleg krijgen eerst de nutsmaatschappijen de kans om hun voorzieningen te vernieuwen. In dat geval zijn dat straatverlichting en een kleine ingreep van Proximus. Zij starten deze ingrepen gelijktijdig met de werken van de Stad.

De werken van de Stad voor de heraanleg van het voorplein starten in het najaar van 2022 en nemen in totaal 10 maanden in beslag. De werken verlopen gefaseerd om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken voor de bewoners. Verschillende delen van het project worden dus in verschillende fases gerealiseerd.

Voorplein Klavertje 4

Evolutie

Goedkeuring