Lijst van inheemse planten nuttig voor de biodiversiteit

De cel Milieuraadgeving heeft een lijst van inheemse planten nuttig voor de biodiversiteit gepubliceerd. De brochure kan hier geraadpleegd en gedownload worden:

Gemaakt 13/06/2017 (bewerkt op 13/06/2017)
Lijst van inheemse planten nuttig voor de biodiversiteit