Masterplan verbinding boven- en benedenstad

De Stad Brussel heeft een opdracht uitgeschreven voor een masterplan dat de publieke ruimte rond de noord-zuidverbinding herdenkt. Het doel is om de boven- en benedenstad beter met elkaar te verbinden.

Het gaat om volgende zone ('Hellingen van de Vijfhoek', rond de noord-zuidas):

 • Pachecolaan
 • van het Centraal Station tot aan de Zavel
 • en aangrenzende straten

Perimeter Studie naar verbinding tussen boven- en benedenstad

De Stad Brussel lanceerde samen met de Bouwmeester een studieopdracht om een stedenbouwkundige visie voor deze hele zone te ontwikkelen. Tegelijk worden al enkele pleinen meteen onder handen genomen.

Zachte mobiliteit en strijd tegen hitte-eilanden

Er wordt plaats gemaakt voor ontmoeting en de zachte weggebruiker zal zich veiliger kunnen verplaatsen op deze as. De verschillende publieke en culturele actoren in de omliggende wijken worden uitgenodigd mee te werken aan de identiteit van deze openbare ruimte in verandering. Op deze 'minerale' as gaat de Stad ook de strijd aan tegen hitte-eilanden: regenwater wordt opgevangen in ondergrondse reservoirs en geeft leven aan 'urban forests' op ontharde stukken.

Masterplan?

Een eerste fase van het Masterplan bestaat uit een diagnose van de bestaande publieke ruimte en mobiliteit in de perimeter. Tegelijkertijd worden verschillende gebruiksfuncties getest.

Een tweede fase van het plan is de ontwikkeling van een globale ambitieuze visie in de vorm van een beeldkwaliteitsplan dat de spelregels oplegt voor toekomstige projecten in de zone.

In een derde en laatste fase wordt de strategische visie vertaald in specifieke voorschriften voor elk type ruimte in de perimeter. De landschapsvoorschriften hebben betrekking op de inrichting en keuze van materialen. Programmatorische voorschriften omschrijven de activiteiten en functies, zowel tijdelijk als permanent. De technische voorschriften omvatten de aanplantingen en milieuvoorschriften. De bedoeling is dat deze voorschriften concrete kwaliteitsvereisten formuleren waaraan toekomstige projecten in de perimeter moeten voldoen.

Tijdens het hele proces worden op verschillende momenten participatieve workshops voorzien.

Centraal Station en Albertinaplein?

Daarnaast moet het studiebureau meteen ook gedetailleerde plannen uittekenen voor de herinrichting van de publieke ruimte rond het:

 • Centraal Station (kruispunt tussen de Kantersteenstraat, de Putterijstraat, de Kardinaal Mercierstraat, de Loksumstraat, de Parochiaanstraat, de Koloniënstraat, de Houtmarktstraat, de Warandeberg, de Kanselarijstraat, de Twaalf Apostelenstraat en de Ravensteinstraat (tot aan de Baron Hortastraat))
 • Albertinaplein (en de verbinding met de Kunstberg, met name de doorsteek van de Keizerslaan)

Meer info:

Gemaakt 15/05/2020 (bewerkt op 17/08/2021)

AGENDA

   
  Masterplan verbinding boven- en benedenstad
  © Séverin Malaud