Motorfiets

De Stad Brussel houdt al meerdere jaren rekening met de gebruikers van gemotoriseerde tweewielers en hun veiligheid. Er zijn speciale parkeerplaatsen voor motorfietsen en er is een Motorcommissie.

Hoewel het mogelijk is om een motorfiets te parkeren op het voetpad als er voldoende vrije ruimte overblijft voor voetgangers, geeft de Stad Brussel de voorkeur aan het gebruik van parkeerplaatsen voor motorfietsen.

Kaart met parkeerplaatsen voor motors

Metalen boogvorm

Het parkeren is heel simpel. De parkeerplaats is een metalen boogvorm die omgekeerd in de grond zit. Daaraan kan de motor vastgemaakt worden met een hangslot.

Opmerkingen over motorparking

De gebruikers kunnen hun opmerkingen over de parkeerplaats doorgeven aan de Motorcommissie van de Stad:

Deze commissie bevordert de uitwisseling van informatie en het overleg over het motorbeleid tussen:

  • de Stad (het kabinet van de Schepen van Mobiliteit, cel Mobiliteit en Stadsaanleg, departement Openbare en groene ruimten)
  • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid
  • de politiezone en de motorverenigingen

Tijdens de driemaandelijkse vergaderingen worden diverse onderwerpen besproken teneinde beter de wensen van de gebruikers van gemotoriseerde tweewielers te begrijpen: de inrichting van specifieke parkeerplaatsen (bogen, signalisatie, beschermingspaaltjes,…), antislip wegmarkeringen, de organisatie van een nationale dag in het teken van de motor,…

De Stad heeft eveneens een charter ondertekend genaamd Mobiliteit aangepast aan gemotoriseerde tweewielers dat de veiligheid van de gebruikers van gemotoriseerde tweewielers beoogt en hun specifieke behoeften bij de inrichting van weginfrastructuur en van de openbare ruimte zonder dat hierbij afbreuk wordt gedaan aan het comfort van de andere weggebruikers.

Verslagen van de vergaderingen van de Motorcommissie

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Links: verenigingen ter bevordering van de motor

Professionele rijders (van motors en scooters) geven enkele tips om in Brussel veilig de weg op te gaan: