Motorfiets

De Stad Brussel houdt al meerdere jaren rekening met de gebruikers van gemotoriseerde tweewielers en hun veiligheid. Er zijn speciale parkeerplaatsen voor motorfietsen.

Op bepaalde locaties zijn er speciale parkeerplaatsen voor motorfietsen, met specifieke borden en parkeervakken.

Tussen 2006 en 2018 bevorderde deze commissie de uitwisseling van informatie en het overleg over het motorbeleid tussen:

  • de Stad (het kabinet van de Schepen van Mobiliteit, cel Mobiliteit en Stadsaanleg, departement Openbare en groene ruimten)
  • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid
  • de politiezone en de motorverenigingen

Tijdens de driemaandelijkse vergaderingen werden diverse onderwerpen besproken om beter de wensen van de gebruikers van gemotoriseerde tweewielers te begrijpen: de inrichting van specifieke parkeerplaatsen (bogen, signalisatie, beschermingspaaltjes,…), antislip wegmarkeringen, de organisatie van een nationale dag in het teken van de motor,…

De Stad heeft ook een charter ondertekend genaamd Mobiliteit aangepast aan gemotoriseerde tweewielers. Dat charter beoogt de veiligheid van de gebruikers van gemotoriseerde tweewielers en hun specifieke behoeften bij de inrichting van weginfrastructuur en van de openbare ruimte, zonder afbreuk te doen aan het comfort van de andere weggebruikers.

Charter Mobiliteit aangepast voor gemotoriseerde tweewielers (PDF, 58.43 KB)

Archief - Verslagen van de Motorcommissie (2006-2018)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Links: verenigingen ter bevordering van de motor

Professionele rijders (van motors en scooters) geven enkele tips om in Brussel veilig de weg op te gaan:

Externe site Motor & scooter: rij verstandig, rij veilig (Brussel Mobiliteit)