Vraag uw stedenbouwkundige vergunning online aan!

Vanaf nu kan u uw aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning online indienen en opvolgen via het platform MyPermit.

De Stad Brussel is nu lid van het gewestelijke platform Externe site MyPermit. Zo kan u uw stedenbouwkundige vergunning daar online aanvragen en de voortgang van uw dossier online opvolgen.

Wat is MyPermit?

MyPermit wordt aangeboden door de gewestelijke overheidsdienst urban.brussels. Het platform biedt aanvragers een eenvoudig, 100% elektronisch proces voor het indienen en opvolgen van hun aanvragen. Zo is er een stapsgewijze begeleiding doorheen de hele procedure van de aanvraag.

Er is ook samenwerking mogelijk, om het delen van informatie tussen aanvragers en hun architecten te vergemakkelijken.

Het platform MyPermit zal in de loop van de tijd evolueren. Verbeteringen op basis van uw feedback zijn al gepland.

Het is ook nog steeds mogelijk om een papieren aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning in te dienen.

Meer info?

Flyer - MyPermit (PDF, 1.38 MB)

Dien uw aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning online in! MyPermit: nu beschikbaar in uw gemeente: mypermit.urban.brussels

Gemaakt 21/11/2023 (bewerkt op 24/11/2023)
Vraag uw stedenbouwkundige vergunning online aan!