Nieuwe website van het Archief

Het Archief van de Stad Brussel lanceert op 15 maart 2018 een nieuwe website.

Deze nieuwe website oriënteert de bezoeker via vragen (Wie zijn wij? Wat bewaren we?) of door middel van thema's : hoe zoeken, een plattegrond van een gebouw vinden, genealogie, schenken van je archief, online archieven, publicaties en valorisatie.

De pagina Online archieven laat toe om van thuis uit verschillende soorten documenten te raadplegen: handelsalmanakken, gemeentebladen, parochieregisters (gecoördineerd door het Algemeen Rijksarchief) en de guldenboeken van het Stadhuis.

Enkel zoeken via online catalogus

Wat vanaf 15 maart geldt, is dat het opzoeken van een archiefdocument, een iconografisch document of een boek uit het Archief van de Stad Brussel enkel via een online catalogus gebeurt. Alle fondsen en collecties zijn er in opgenomen.

Gemaakt 15/03/2018 (bewerkt op 15/03/2018)

ZIE OOK

Archief Stad Brussel