Overslaan en naar de inhoud gaan

Premie 'gescheiden toegang'

Premie 'gescheiden toegang'

In Brussel blijven nog veel bewoonbare verdiepingen leegstaan omdat er geen afzonderlijke ingang is. De Stad Brussel geeft daarom een premie die eigenaars en handelaars moet aanmoedigen om een aparte ingang te maken.

De premie 'gescheiden toegang' is van toepassing op het grondgebied van de stad Brussel. Veel gebouwen zijn er erkend voor hun uitzonderlijke historische waarde en erfgoed. De stedenbouwkundige projecten moeten dit erfgoed respecteren.

De premie wordt toegekend in het kader van een globaal project dat voorziet in de verwezenlijking van een gescheiden toegang of in de (her)inrichting van woningen op verdiepingen boven een ruimte bestemd voor handels- of ambachts- of productieactiviteiten of een kantoor.

De verwezenlijking van een gescheiden toegang is onderhevig aan een Externe sitestedenbouwkundige vergunning: deze werken brengen namelijk een aanpassing van de gevel met zich mee en eventueel verbouwingen binnen in het gebouw.

De premie 'gescheiden toegang' is bestemd voor elke privaatrechtelijke of natuurlijke rechtspersoon, uitvoerder van werken die voorzien in de verwezenlijking van een gescheiden toegang tot woningen. De begunstigde is titularis van een zakelijk recht op het gebouw (eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter,...) of heeft een huurovereenkomst afgesloten.

  • gebouwen gelegen op het grondgebied van de stad Brussel
  • gebouwen die niet over een gescheiden toegang beschikken

De werken voor de verwezenlijking van een gescheiden toegang omvatten bijvoorbeeld:

  • het plaatsen van een priv├ędeur en de aanpassing aan het uitstalraam
  • het verwezenlijken van een inkomhal en een gang
  • het plaatsen van een nieuwe trap van het gelijkvloers naar de eerste verdieping

Opgelet: het departement Stadsontwikkeling zal vooraf geval per geval oordelen of de werken al dan niet kunnen genieten van de premie.

Algemeen

Deze premie bedraagt: 70% van het bedrag van de werken, inclusief btw, met een begrenzing van 15.000 euro per gebouw.

Met een Sociaal Verhuurkantoor

Het bedrag van de premie wordt verhoogd als het beheer van de woningen wordt overgedragen aan een Sociaal Immobili├źnkantoor of een andere operator die als doelstelling heeft sociale of hiermee gelijkgestelde woningen te realiseren, en ook als de gescheiden toegang leidt tot de verdiepingen van 2 of meerdere aanpalende gebouwen die eigendom zijn van verschillende eigenaars. Het gaat in al deze gevallen om 85% van het bedrag van de werken, inclusief btw, met een maximum van 18.000 euro.

Stuur het ingevulde aanvraagformulier (309.05 KB) en de bijlagen uiterlijk 12 maanden na de datum van de eindfactuur (de laatste factuur met de afrekeningen van de door het bedrijf uitgevoerde werken) naar het e-mailadres vermeld in de 'Praktische info'. 

Alle inlichtingen over de stedenbouwkundige vergunningen:

Stedenbouwkundige vergunning