Premie 'gescheiden toegang'

In Brussel blijven nog veel bewoonbare verdiepingen leegstaan omdat er geen afzonderlijke ingang is. De Stad Brussel geeft daarom een premie die eigenaars en handelaars moet aanmoedigen om een aparte ingang te maken.

Opgelet: door een hervorming van de gewestelijke energie- en renovatiepremies ( 'Renolution') is de premie 'gescheiden toegang' van de Stad Brussel opgeheven sinds 1 januari 2022.

De 'aanvullende' premies toegekend door de Stad worden zo snel mogelijk aangepast aan de gewestelijke premies 'Renolution', van zodra deze in werking treden.

De premie 'gescheiden toegang' is van toepassing op het grondgebied van de Stad Brussel. Veel gebouwen zijn er erkend voor hun uitzonderlijke historische waarde en erfgoed. De stedenbouwkundige projecten moeten dit erfgoed respecteren.

De premie 'gescheiden toegang' wordt toegekend in het kader van een globaal project voor zowel de verwezenlijking van de gescheiden toegang als de herinrichting van de woningen op de verdiepingen.

De verwezenlijking van een gescheiden toegang is onderhevig aan een stedenbouwkundige vergunning: deze werken brengen namelijk een aanpassing van de gevel met zich mee en eventueel verbouwingen binnen in het gebouw.

De uitvoerder van de werken voor de toegang. Deze persoon is mogelijk:

 • eigenaar
 • mede-eigenaar
 • vruchtgebruiker
 • erfpachter
 • huurder
 • handelaar

 • gebouwen gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel en die niet over een gescheiden toegang beschikken

De werken voor de verwezenlijking van een gescheiden toegang omvatten bijvoorbeeld:

 • het plaatsen van een privédeur en de aanpassing aan het uitstalraam
 • het verwezenlijken van een inkomhal en een gang
 • het plaatsen van een nieuwe trap van het gelijkvloers naar de eerste verdieping

Opgelet: het departement Stedenbouw zal vooraf en aan de hand van een voorgesteld plan per geval oordelen of de werken al dan niet kunnen genieten van de premie.

Algemeen

Deze premie bedraagt: 70% van het bedrag van de werken, inclusief btw, met een begrenzing van 15.000 euro per gebouw.

Met een Sociaal Verhuurkantoor

Het bedrag van de premie wordt verhoogd indien het beheer van de woningen wordt overgedragen aan een Sociaal Verhuurkantoor, Renobru of een andere operator. En ook indien de gescheiden toegang leidt tot de verdiepingen van 2 of meerdere aanpalende gebouwen die eigendom zijn van verschillende eigenaars. Het gaat in al deze gevallen om 85% van het bedrag van de werken, inclusief btw, met een begrenzing van 18.000 euro per gebouw.

Het aanvraagformulier voor de premie 'gescheiden toegang (PDF, 29.67 KB) moet ten laatste op 1 december toekomen bij:

Maatregelen coronavirus: het formulier en de documenten moeten uitsluitend per e-mail worden verzonden naar URB.planif.developpement@brucity.be

Het formulier is beschikbaar bij:

 • Loket departement Stedenbouw
  Anspachlaan 6 (10de verdieping)
  1000 Brussel

Informatie en contact:

Alle inlichtingen over de stedenbouwkundige vergunningen:

ZIE OOK