Stedenbouwkundige premies en subsidies

Stedenbouwkundige premies en subsidies van de Stad Brussel.

Voor een gemeentelijk getuigschrift voor een gewestelijke premie inzake renovatie van de woning of verfraaiing van de gevels: Stedenbouwkundige inlichtingen (onder 'Technische inlichtingen voorafgaand aan de indiening van een vergunningsaanvraag').