Overslaan en naar de inhoud gaan

Gemeentelijke premie voor de verfraaiing van de voorgevel

Premie voor de verfraaiing of renovatie van gevels

De Stad Brussel kent een premie toe voor de verfraaiing van de voorgevel van gebouwen gelegen op haar grondgebied, al dan niet 'aanvullend' aan de gewestelijke Renolutionpremie F4.

De lijst van de werken die in aanmerking komen is exhaustief:

  • reiniging en onderhoud van de gevel, onder meer de technieken met lage druk
  • aanbrengen van niet-blijvende en dampdoorlaatbare, maar waterafstotende producten en anti-graffitiproducten op een gereinigde gevel
  • aanbrengen van een gevelcoating met een bindmiddel op basis van kalk of van natuurlijke producten, met inbegrip van het verwijderen van de beschadigde coating, het uitkrabben van de voegen tussen de bakstenen en het nieuwe voegwerk
  • schilderen van de bepleistering, het beton, stenen of bakstenen, de houten elementen en andere metalen gevelelementen, inbegrepen de voorbereiding van de drager zoals de reiniging, het schraapwerk, de herstelling van barsten,...
  • schilderwerk, opnieuw aanbrengen van vernis en lazuurbeits, inclusief de voorbereiding van de drager zoals het schoonschrapen, gladschuren of weer met stopverf vastzetten van het raamwerk van de vensters en van de voordeur, en van de andere houten of metalen gevelelementen
  • herstellen van het lijstwerk, van de bepleistering, van de balkons (onderbouw, borstwering en draagstenen) en van de loggia's (onderbouw, draagstenen en wanden)
  • andere bijkomende werken die hierboven niet zijn vermeld en die noodzakelijk zijn om de volledige gevel te reinigen, te rehabiliteren, te herwaarderen of te vrijwaren
  • herstelling of vervanging van de bestaande rolluiken en rolluikkasten, uitgezonderd pvc-rolluiken en pvc-rolluikkasten

Er bestaan 2 soorten premies:

Gemeentelijke premie voor de verfraaiing van de voorgevel van type A, of aanvullend aan de gewestelijke Externe siteRenolutionpremie F4

Hetzij een premie van type A bestemd voor elke privaatrechtelijke of natuurlijke rechtspersoon, titularis van een zakelijk recht op het gebouw, die een premie ter verfraaiing van de voorgevel heeft bekomen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het programma Renolution (premie F4).

Het bedrag van deze premie stemt overeen met 25% van het door het Renolutionpremie F4 toegekende bedrag, met een maximum van 6.000 euro.

Gemeentelijke premie voor de verfraaiing van de voorgevel van type B, of niet verbonden aan de gewestelijke Externe siteRenolutionpremie F4

Hetzij een premie van type B, bestemd voor elke privaatrechtelijke of natuurlijke rechtspersoon, titularis van een zakelijk recht op het gebouw, die niet voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een premie ter verfraaiing van de voorgevel bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het programma Renolution (premie F4).

Het bedrag van deze premie stemt overeen met 40% van het door het Renolutionpremie F4 toegekende bedrag, met een maximum van 6.000 euro. Voor de gevels breder dan 10m, wordt het percentage verhoogd naar 40% met een maximum van 10.000 euro en voor de gevels breder dan 20m, bedraagt het percentage 60% met een maximum van 14.000 euro.

Het ingevulde formulier en de bijlagen moeten naar het adres worden gestuurd onder 'Praktische info':

De premie wordt toegekend binnen de grenzen van het beschikbare budget.

Alle informatie over de onderzoeksprocedure en de voorwaarden voor de toekenning van premies worden vermeld in het: