Premie woningaanpassing voor personen met een handicap

De Stad Brussel heeft een gemeentelijke premie voor het aanpassen van een woning bewoond door een persoon met een handicap.

Deze premie is bestemd om het dagelijks leven van de persoon met een blijvende handicap te vergemakkelijken in zijn woning, en om daardoor bij te dragen aan het behouden van diens zelfstandigheid.

De premie is bestemd voor:

 • personen met een blijvende handicap waarvoor een erkenningsattest van de handicap werd afgeleverd door de Directie-generaal Personen met een Handicap of mits toelating tot de gewestelijke diensten PHARE of VAPH
 • waarvan de netto belastbare inkomen de volgende inkomensplafonds niet overschrijden:
  - voor een alleenstaande persoon: 30.989,77 euro
  - voor een gezin bestaande uit meerdere personen waarvan slechts één persoon inkomsten geniet: 33.882,16 euro
  - voor een gezin met minstens twee inkomens: 38.014,17 euro
  Deze bedragen worden verhoogd met 2.479,18 euro per kind ten laste

De premie zal enkel aan de persoon met een handicap toegekend worden. In geval dat deze persoon onder voogdij valt, zal het bedrag aan zijn gevolmachtigde uitbetaald worden.

De premie voor de aanpassing van de woning is uitsluitend van toepassing op de woningen gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel.

De premie is bestemd voor de personen met een handicap die hun eigen woning wensen aanpassen. De aanvrager kan zijn:

 • de eigenaar
 • de mede-eigenaar: let op, indien de werken volledig of deels betrekking hebben op een gemeenschappelijke of een onverdeelde ruimte van de woning of van het gebouw waarin de woning gelegen is, moet de mede-eigenaar het schriftelijke akkoord van elke mede-eigenaar verkrijgen om de werken uit te voeren
 • de vruchtgebruiker
 • de erfpachter
 • de huurder:
  - de premie is van toepassing op de woningen van de privé- en openbare eigenaars (sociale woningen, woningen van de Grondregie van de Stad Brussel, van het OCMW, van een SVK, van het Woningfonds,…)
  - de huurder moet de schriftelijke toelating van de eigenaar verkrijgen om de werken uit te voeren

De inrichtingen bestemd om het dagelijks leven van de persoon met een handicap te vergemakkelijken en om diens zelfstandigheid te behouden. De beoogde aanpassingen moeten gerelateerd zijn aan de erkende handicap, en zijn onder andere:

 • de automatisering van rolluiken en deuren
 • het installeren van een stoeltraplift of een liftplatform
 • de aanpassing van de toegangen tot de woning
 • het inrichten van de badkamer
 • de aanpassing van de elektrische installatie

Opmerking: het huisvestingsloket zal vooraf en aan de hand van het bestek en een bezoek ter plaatse per geval oordelen of de werken al dan niet kunnen genieten van de premie.

Opgelet: bij de aanvraag van de premie mogen de werken noch aangevat worden, noch af zijn.

50% van het reëel geïnvesteerde bedrag, btw inclusief (aankoop- en installatiekosten inbegrepen) met een maximaal bedrag tot 2000 euro. De premieaanvraag moet betrekking hebben op de werken waarvan het minimale bedrag 200 euro is.

Het ingevulde, gedateerde en getekende aanvraagformulier, samen met de bijkomende documenten moeten opgestuurd worden naar:

 • Grondregie van de Stad Brussel
  Huisvestingsloket
  Hallenstraat 4
  1000 Brussel

Of afgegeven worden aan:

 • Huisvestingsloket
  Hallenstraat 4
  1000 Brussel

Formulieren downloaden

In Word:

In pdf:

Premie woningaanpassing voor personen met een handicap
Oxana Melis on Unsplash