Overslaan en naar de inhoud gaan

Autoluwe schoolwijken

Autoluwe schoolwijken

De Stad Brussel wil actie ondernemen om de stad met al haar buurten veiliger en gezonder te maken. Ze zet daarom de komende jaren in op de ontwikkeling van rustigere schoolbuurten op haar grondgebied. 

Deze missie kadert binnen de ambitie van de Stad om de luchtkwaliteit rond scholen te verbeteren en van de omgeving rond de school een aangename, veilige plek te maken. Want het vertrekpunt van het bouwen aan een leefbare stad is het garanderen van de gezondheid en veiligheid van de meest kwetsbaren en dat zijn de schoolgaande kinderen. 

Door het invoeren van schoolstraten wil de Stad Brussel het autoverkeer in deze straten ontraden en het doorgaand verkeer zoveel mogelijk beperken. Ook worden leerlingen, ouders en personeel aangemoedigd om op een actieve manier naar school te gaan. Zo wil de Stad niet enkel bijdragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit in schoolbuurten, maar ook de veiligheid in de buurt van scholen vergroten. 

Schoolstraat tekening

De wegcode definieert een 'schoolstraat' als een een straat aan de ingang van een school, die bij het begin en het einde van de schooldag wordt afgesloten met behulp van een barrière. Autoverkeer wordt zo op bepaalde momenten tijdens de dag verboden in die straten, zodat leerlingen veilig te voet of met de fiets op school kunnen aankomen. 

De Stad Brussel gaat graag stapje verder. Ze gebruikt schoolstraten als aanleiding om de mobiliteit van de hele schoolomgeving op een geïntegreerde manier onder de loep te nemen. Misschien kan een schoolstraat wel bijdragen aan andere oplossingen voor mobiliteitsknelpunten in de buurt? 

De Stad kijkt ook naar een schoolstraat met een langetermijnblik. Misschien kan een schoolstraat wel meer zijn dan een tijdelijke afsluiting van een straat? De Stad gebruikt schoolstraten als hefboom om schoolomgevingen ook op andere vlakken leefbaarder te maken. Zo kan een schoolstraat ook een fundamentelere ingreep zijn, zoals het autoluwer maken van een wijk.

De Stad Brussel hecht veel belang aan de participatie van haar inwoners en gebruikers bij de transformatie naar een veilige, gezonde en sociale stad. Daarom stelden zij het studiebureau Architecture Workroom Brussels - CityTools - Filter Café Filtré Atelier aan om de komende 2 jaar te werken aan de lokale begeleiding van de realisatie van schoolstraten. 

Ben jij een geïnteresserde of bezorgde burger, handelaar, vertegenwoordig je een organsatie in een buurt met één of meerdere scholen? Vertegenwoordig je een school of ben je hier nauw bij betrokken? Dan kan jij je mening geven. De Stad wil op elk moment tijdens het proces van begeleiding weten wat voor jou werkt en wat niet, zodat we samen kunnen toewerken naar veilige, gezonde en toegankelijke (school)buurten. De Stad organiseert geregeld buurtvergaderingen, bevragingen, evaluatiemomenten,... om dat in goede banen te leiden.

In 2020 ging het studiebureau van start in een eerste reeks schoolomgevingen samen met een aantal geïnteresseerde scholen. 

Deze schoolomgevingen worden eerst geanalyseerd, op vlak van mobiliteit, groen, programma's, actoren,... samen met de betrokken scholen en een aantal sleutelactoren in de buurt. Op basis van deze omgevingsanalyses worden eerste voorstellen gedaan voor een schoolstraat op korte, middenlange en lange termijn. Hoe een schoolstraat vorm krijgt hangt namelijk sterk af van wat de schoolomgeving toelaat en nodig heeft. In sommige schoolomgevingen is een permanente verkeersfilter in de straat de beste oplossing om doorgaand verkeer te ontraden. In andere schoolomgevingen is de invoering van een autoluwe zone het meest wenselijk. In nog andere schoolomgevingen wordt de tijdelijke afsluiting van een straat aan de hand van inzinkbare paaltjes onderzocht. 

Deze voorstellen worden dan voorgelegd op een wijkvergadering. Nadien wordt het onderzoek voortgezet met het oog op de ontwikkeling van concrete maatregelen die in eerste instantie kunnen worden getest. Tijdens de testfase wordt de tijdelijke schoolstraat geëvalueerd. Het studiebureau onderzoekt dan de impact van de ingreep op de circulatie, op veranderingen in verplaatsingsgedrag van schoolgaande kinderen, bewoners en gebruikers, alsook op de beleving van bewoners en gebruikers van de buurt. 

De resultaten van deze evaluatie geven dan mee vorm aan het finale plan voor een schoolstraat op middellange termijn.

Rijkeklarenstraat (tussen de Sint-Kristoffelsstraat en Arteveldestraat)​: sinds 16 augustus 2022, in het kader van Good Move Vijfhoek.

Kanonstraat en Broekstraat: rustiger maken van de schoolomgeving met signalisatie en straatmeubilair, sinds 16 augustus 2022, in het kader van Good Move Vijfhoek.

Vlaamsesteenweg, Sleutelstraat: rustiger maken van de schoolomgeving (autoluwe zone), sinds 16 augustus 2022, in het kader van Good Move Vijfhoek.

Dageraadstraat: sinds 9 oktober 2023, na de test en de evaluatie ervan.

Triangelwijk: het nieuwe verkeersschema ging van start op 15 mei 2023. De evaluatie ervan is aan de gang: Schoolwijk Triangel

Tivoliwijk:​ Schoolwijk Tivoli 

Toelatingen voor toegang

Toegang tot een schoolstraat

Schoolstraat Dageraadstraat

Nu de eerste schoolstraten een feit zijn, is het tijd voor meer van deze initiatieven. De Stad onderzoekt welke interventies schoolomgevingen veiliger en schoolstraten gezonder kunnen maken. Op deze manier kunnen de Stad, scholen en bewoners stappen zetten in de richting van een langetermijnvisie op maat van de stad voor deze schoolwijken.

Schoolstraatprojecten worden momenteel ook bestudeerd voor andere straten en wijken van de Stad.

Ben je ook geïnteresseerd om met je school en/of je buurt van je straat een schoolstraat te maken, neem dan contact op via:

PRAKTISCHE INFO