attention!

MyBXL niet beschikbaar van 20u tot 22u30

Op dinsdag 28 november 2023 zijn er onderhoudswerken aan het burgerportaal Externe site MyBXL. Het portaal en zijn tool om een afspraak te maken via deze website zijn daardoor niet beschikbaar van 20u tot 22u30.

 

Technische en logistieke steun voor stedelijke moestuinen

De Boerderij van het Maximiliaanpark kan u, in opdracht van de Cel Klimaat en Stad in transitie (Stad Brussel), helpen met het technische en logistieke beheer van uw stadsmoestuinen.

De kosten van deze professionele ondersteuning worden gedekt door de Stad Brussel.

Deze categorieën tuinen kunnen van deze diensten genieten:

 • tuinen op grond die eigendom is van de Stad Brussel
 • tuinen die met de Stad Brussel verbonden zijn door een overeenkomst
 • tuinen die binnen een school van het Openbaar Onderwijs van de Stad Brussel worden georganiseerd

Hieronder volgt een onvolledige lijst van mogelijke soorten interventies:

 • Terreinverbeteringen zoals grondaanpassing, potgrond, omheining, toegang tot water
  • Installatie van een kastanjehouten hek
  • Installatie van een regenwatercollector
  • Installatie van een moestuinbak 125x124 cm
  • Installatie van een moestuinbak 124x65 cm
  • Installatie van een composteerbak
  • Installatie van een berging
  • Installatie van een codeslot op een schuur of andere
  • Installatie van een houten steun voor borden ter identificatie van de moestuin
 • Onderhoud van bestaande apparatuur, zoals regenwatertanks, technisch onderdak of hekken
 • Ingrepen wanneer reparaties nodig zijn, zoals reparatie van het technisch onderdak,...
  • Reparatie van kastanjehouten hekwerk
  • Reparatie van regenwatertanks
  • Kleine reparaties ter plaatse
 • Hulp bij het opstellen en indienen van verzoeken voor diensten bij moestuinen opgezet door de Stad Brussel (klein materiaal, opleiding,...)
 • Logistieke steun voor de moestuiniers (vervoer)

Naast deze maatregelen is ook het onderhoud van gewassen in scholen tijdens de schoolvakanties mogelijk (water geven, wieden, planten, snoeien, oogsten, opruimen van kreupelhout,...).

Stuur uw gedetailleerde aanvraag per e-mail naar moestuinen@brucity.be

Uw aanvraag moet minstens het volgende bevatten:

 • De naam en het adres van de moestuin
 • De contactgegevens van de aanvrager
 • De lijst van gewenste interventies en de reden voor de aanvraag
 • Eventueel foto's, bijlagen, schema's ter illustratie van uw aanvraag

Opgelet: voor elk verzoek voor een interventie zendt de Boerderij van het Maximiliaanpark een raming naar de Stad Brussel. Pas wanneer de cel Klimaat en Stad in transitie de raming heeft gevalideerd, kan de interventie worden uitgevoerd, afhankelijk van de beschikbare begrotingsmiddelen.

Technische en logistieke steun voor stedelijke moestuinen