Overslaan en naar de inhoud gaan

Verandering van geslachtsregistratie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen die ervan overtuigd zijn dat het in hun geboorteakte vermelde geslacht niet overeenkomt met hun intiem ervaren genderidentiteit, een verklaring van deze overtuiging afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

  • Wonen op het grondgebied van de stad Brussel (hoofdverblijfplaats)
  • Belg zijn, een buitenlander zijn die legaal in België verblijft
  • Meerderjarig zijn of een geëmancipeerde minderjarige of een minderjarige van 16 of 17 jaar

Vanaf 1 januari 2024: de Belgen die in het buitenland wonen, moeten zich wenden tot hun laatste gemeente van verblijf in België of, bij gebrek daaraan, tot de Stad Brussel.

De procedure bestaat uit verschillende stappen:

  1. Stuur alle documenten die nodig zijn voor de analyse van de aanvraag per e-mail naar: analyse@brucity.be
  2. Eerste verschijning, op afspraak, aan het loket van de Administratief Centrum Brucity: aangifte voor de vertegenwoordiger van de ambtenaar van de burgerlijke stand, die het dossier overmaakt aan het parket.
  3. Tweede verschijning, op afspraak, aan het loket van het Administratief Centrum van Brucity: verschijning voor het opstellen van het wijzigingsdocument voor de geslachtsregistratie.

Voor minderjarigen van 16 of 17 jaar is de aanwezigheid van een ouder of wettelijke voogd vereist wanneer ze voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verschijnen.

Het is mogelijk om vertegenwoordigd te worden door een gevolmachtigde door middel van een 'authentieke en bijzondere volmacht' opgesteld voor een notaris.

Meer info?

  • Geboorteakte, alleen voor mensen die in het buitenland zijn geboren en hun geboorteakte niet hebben laten overschrijven
  • De ondertekende Externe siteverklaring waarin de overtuiging wordt uitgesproken dat het in de geboorteakte vermelde geslacht niet overeenkomt met de intiem ervaren genderidentiteit en de wens voor de administratieve en juridische gevolgen van een wijziging van de registratie van het geslacht in de geboorteakte
  • Voor minderjarigen van 16 of 17 jaar, de Externe siteverklaring van de jeugdpsychiater 

Gratis

De procedure bestaat uit verschillende stappen. Het 2de bezoek wordt gepland tussen 3 en 6 maanden na het 1ste bezoek.