Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Verkeer

Hoe verloopt het verkeer in realtime in Brussel? Wat zijn de regels in de voetgangerszone en rond de sluitingen van het Ter Kamerenbos?

Maatregelen coronavirus: vanaf donderdag 28 mei 2020 wordt het Ter Kamerenbos van maandag tot en met zaterdag in het noordelijke deel heropend voor het autoverkeer. Gedurende deze dagen blijft het bos gesloten in de zuidelijke zone, rond het meer.

Op zondag is het verkeer overal verboden (opening van het hele bos voor het publiek). Parkeren is wel mogelijk op een gedeelte van de Dianalaan en Floralaan (in het blauw op de kaart).

Kaart Ter Kamerenbos - verkeer

Tijdens weekends en feestdagen is het verkeer minder druk. Het Ter Kamerenbos wordt dan beperkt voor het autoverkeer om het bos toegankelijk te maken voor de andere gebruikers. De sluiting van het bos leidt tot een vermindering van de geluidsoverlast. Er is dan ook meer vrije ruimte en natuur beschikbaar voor kinderen om te spelen, wandelaars, fietsers,…

Als het bos gesloten is, zijn de regels voor de voetgangerszone (zie artikel 22 sexies van de wegcode) van toepassing. De voetgangers hebben voorrang. De fietsers en andere niet- gemotoriseerde voertuigen zijn op het geheel van de wegen ook toegelaten op voorwaarde dat ze langzaam rijden en dat ze de voetgangers niet in het gevaar brengen.

Tijdens weekends en feestdagen

De Stad Brussel heeft beslist de tijdelijke en gedeeltelijke afsluiting van het Ter Kamerenbos voor het verkeer in te voeren. Tijdens de week is het bos opengesteld voor het verkeer, in de weekends en op feestdagen wordt de zuidelijke lus van het bos afgesloten.

De openingen en de sluitingen van de toegangen gebeuren steeds om 6 uur.

Slecht weer

In geval van slecht weer wordt het bos om veiligheidsredenen ook gesloten door de politie.

Meer info:

Downloaden

ZIE OOK