attention!

Verstoorde telefonische dienstverlening

Het telefoonsysteem van de Stad ondervindt momenteel technische storingen. Het is daarom soms moeilijk om telefonisch contact op te nemen met de verschillende diensten. U kunt uw documenten wel steeds online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken.

 

Verkeer

Hoe verloopt het verkeer in realtime in Brussel? Wat zijn de regels in de voetgangerszone en rond de sluitingen van het Ter Kamerenbos?

Opgelet: nieuw mobiliteitsplan Ter Kamerenbos (sinds 14 december 2020)

Tijdens weekends en feestdagen is het verkeer minder druk. Het Ter Kamerenbos wordt dan beperkt voor het autoverkeer om het bos toegankelijk te maken voor de andere gebruikers. De sluiting van het bos leidt tot een vermindering van de geluidsoverlast. Er is dan ook meer vrije ruimte en natuur beschikbaar voor kinderen om te spelen, wandelaars, fietsers,…

Als het bos gesloten is, zijn de regels voor de voetgangerszone (zie artikel 22 sexies van de wegcode) van toepassing. De voetgangers hebben voorrang. De fietsers en andere niet- gemotoriseerde voertuigen zijn op het geheel van de wegen ook toegelaten op voorwaarde dat ze langzaam rijden en dat ze de voetgangers niet in het gevaar brengen.

Tijdens weekends en feestdagen

De Stad Brussel heeft beslist de tijdelijke en gedeeltelijke afsluiting van het Ter Kamerenbos voor het verkeer in te voeren. Tijdens de week is het bos opengesteld voor het verkeer, in de weekends en op feestdagen wordt de zuidelijke lus van het bos afgesloten.

De openingen en de sluitingen van de toegangen gebeuren steeds om 6 uur.

Slecht weer

In geval van slecht weer wordt het bos om veiligheidsredenen ook gesloten door de politie.

Meer info:

Downloaden

ZIE OOK