attention!

Onderhoud MyBXL en telefonische bereikbaarheid

Door onderhoudswerken is het burgerportaal Externe site MyBXL niet beschikbaar van vrijdag 2 december om 13u tot en met zaterdag 3 december 2022 om 7u30. Op zaterdag 3 december zijn er nog onderbrekingen mogelijk. Door de verhuis van de diensten van de Stad Brussel naar het nieuwe Administratief Centrum Brucity (op 12 december 2022) kan de wachttijd voor een telefonisch antwoord ook tijdelijk langer zijn.

 

Verkeer

Hoe verloopt het verkeer in realtime in Brussel? Wat zijn de regels in de voetgangerszone en rond de sluitingen van het Ter Kamerenbos?

Opgelet: nieuw mobiliteitsplan Ter Kamerenbos (sinds 14 december 2020)

Tijdens weekends en feestdagen is het verkeer minder druk. Het Ter Kamerenbos wordt dan beperkt voor het autoverkeer om het bos toegankelijk te maken voor de andere gebruikers. De sluiting van het bos leidt tot een vermindering van de geluidsoverlast. Er is dan ook meer vrije ruimte en natuur beschikbaar voor kinderen om te spelen, wandelaars, fietsers,…

Als het bos gesloten is, zijn de regels voor de voetgangerszone (zie artikel 22 sexies van de wegcode) van toepassing. De voetgangers hebben voorrang. De fietsers en andere niet- gemotoriseerde voertuigen zijn op het geheel van de wegen ook toegelaten op voorwaarde dat ze langzaam rijden en dat ze de voetgangers niet in het gevaar brengen.

Tijdens weekends en feestdagen

De Stad Brussel heeft beslist de tijdelijke en gedeeltelijke afsluiting van het Ter Kamerenbos voor het verkeer in te voeren. Tijdens de week is het bos opengesteld voor het verkeer, in de weekends en op feestdagen wordt de zuidelijke lus van het bos afgesloten.

De openingen en de sluitingen van de toegangen gebeuren steeds om 6 uur.

Slecht weer

In geval van slecht weer wordt het bos om veiligheidsredenen ook gesloten door de politie.

Meer info:

Downloaden

ZIE OOK