Overslaan en naar de inhoud gaan

Verkeer in het Ter Kamerenbos

Verkeer in het Ter Kamerenbos

Het Ter Kamerenbos wordt beperkt voor het autoverkeer tijdens weekends, feestdagen en vakanties om het bos toegankelijk te maken voor de andere gebruikers. Een nieuw mobiliteitsplan ging er in op maandag 14 december 2020.

De sluiting van het bos leidt tot een vermindering van de geluidsoverlast. Er is dan ook meer vrije ruimte en natuur beschikbaar voor kinderen om te spelen, wandelaars, fietsers,…

Als het bos gesloten is, zijn de regels voor de voetgangerszone (zie artikel 22 sexies van de wegcode) van toepassing. De voetgangers hebben voorrang. De fietsers en andere niet- gemotoriseerde voertuigen zijn op het geheel van de wegen ook toegelaten op voorwaarde dat ze langzaam rijden en dat ze de voetgangers niet in het  gevaar brengen.

De Stad Brussel heeft beslist de tijdelijke en gedeeltelijke afsluiting van het Ter Kamerenbos voor het verkeer in te voeren. Tijdens de week is het bos opengesteld voor het verkeer, in de weekends en op feestdagen wordt de zuidelijke lus van het bos afgesloten.

De openingen en de sluitingen van de toegangen gebeuren steeds om 6 uur.

Kaart - verkeer Ter Kamerenbos (4.32 MB) 

In geval van slecht weer wordt het bos om veiligheidsredenen ook gesloten door de politie.

Meer info:

Een nieuw mobiliteitsplan voor het Ter Kamerenbos ging in op maandag 14 december 2020.

De Stad Brussel, de gemeenten Elsene, Watermaal-Bosvoorde, Ukkel, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben samen besloten om volgend mobiliteitsplan rond het Ter Kamerenbos uit te testen:

Mobiliteitsplan Ter Kamerenbos (1.54 MB)

Kaart Ter Kamerenbos

Verkeersmonitoring Ter Kamerenbos

Invoering sinds 14 december 2020:

 • Behoud van het autoverkeer in dubbele richting op de Dianalaan van maandag tot zaterdag, tussen de Louizalaan en de Belle Alliancelaan, met één rijstrook in de noord-zuid richting en twee rijstroken in de zuid-noord richting.
 • Toegang geven tot de zuidlus vanaf de Lorrainedreef richting de Franklin Rooseveltlaan met het traject van de Bosvoordelaan-Braziliëlaan in dubbele richting van maandag tot vrijdag zonder tijdsrestricties met één rijstrook richting de Bosvoordelaan en één rijstrook richting de Lorrainedreef.
 • Een busstrook invoeren op de Bosvoordelaan vanaf het Eekhoorntjespad richting de Lorrainedreef. Ook een busstrook invoeren richting de Braziliëlaan, halfweg de Bosvoordelaan vanaf het Eekhoorntjespad tot de Rijbaanlaan.
 • Tweerichtingsfietsstrook op de Bosvoordelaan, aan de kant van het bos.
 • Sluiting van het verkeer op de Panoramalaan, Groenendaallaan en Denneboslaan wordt behouden.
 • Afwijkend van de eerder vernoemde maatregelen: sluiting van de zuidlus gedurende de schoolvakanties die officieel gemeenschappelijk zijn voor beide taalgemeenschappen, behalve tijdens de zomervakantie waarbij de sluiting zal worden toegepast tussen 15 juli en 15 augustus. Bus 41 kan toegang krijgen tot de zuidlus van maandag tot vrijdag tijdens de officiële gemeenschappelijke schoolvakanties van beide taalgemeenschappen.
 • Afwijkend van de eerder vernoemde maatregelen: alle straten van het Ter Kamerenbos sluiten voor verkeer op zondagen en wettelijke feestdagen.
 • De twee parkeerzones blijven te allen tijde toegankelijk via de Belle Alliancelaan en de Zoomlaan.

De partners verbinden zich ertoe om:

 • een studiebureau te selecteren na de publicatie van een lastenboek onderworpen aan de regels voor de toekenning van openbare aanbestedingen en overgemaakt aan de Brusselse grensgemeenten alsook gekozen door een jury die bestaat uit een vertegenwoordiger uit elk van die gemeenten. Buiten de mobiliteitsstudies zal dit bureau ook bevoegd zijn voor het participatie- en overlegaspect.
 • het Gewest lokale mobiliteitcontracten te laten invoeren, in samenwerking met de gemeenten, voor de uitvoering van Good Move in de wijken. In het geval van het Ter Kamerenbos zullen het Gewest, de Stad Brussel en de betrokken gemeentes onderdeel zijn van een vergelijkbare overlegprocedure met de bewoners en de actoren van de zone voorzien door de Lokale Mobiliteitscontracten (LMC).
 • de samenwerking tussen de politiezones Brussel-Hoofdstad-Elsene en Ukkel/W-B en Oudergem te versterken zodat alle ingevoerde maatregelen onderwerp van overleg en toezicht kunnen worden.
 • de effectiviteit van de autotelling pas te evalueren nadat het telewerken niet meer verplicht zal zijn bij besluit van de federale regering.

Politieverordeningen en plannen