Overslaan en naar de inhoud gaan

Vuurwerk verboden in Brussel

Vuurwerk verboden in Brussel

Het gebruik van vuurwerk (vuurpijlen en klappers) is verboden door het Algemeen politiereglement in Brussel.

Artikel 43 van het Algemeen politiereglement (APR) van Brussel gaat over hinderlijke of gevaarlijke activiteiten in openbare ruimten: 

Behoudens toelating van de bevoegde overheid is het verboden om op de openbare ruimte, op voor het publiek toegankelijke plaatsen en op privé -eigendommen eender welke activiteit te verrichten die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen, zoals: gebruikmaken van vuurwerk en voetzoekers.

Vuurwerk zoals vuurpijlen, Romeinse kaarsen, klappers of rotjes, Bengaals vuur, fonteinen,... die op deze manier gebruikt worden, worden in beslag genomen.

Hoewel de verkoop van vuurwerk federaal toegelaten is, heeft een gemeente zoals Brussel het recht om het gebruik ervan te verbieden of te beperken op haar grondgebied. 

Gebruik van vuurwerk in het Brussels Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist om het gebruik van vuurwerk door particulieren (met inbegrip van geluidskanonnen of carbuurkanonnen), uitsluitend in de openbare ruimte, te verbieden van 15 december 2023 tot en met 3 januari 2024.

Bezit en vervoer van vuurwerk

Het bezit en het vervoer van vuurwerk (met inbegrip van geluidskanonnen of carbuurkanonnen) door particulieren zijn 24 uur per dag verboden in de openbare ruimte op 23, 24 en 25 december, en op 31 december en 1 januari. Deze maatregel geldt alleen van 16u tot 10u van 15 tot 22 december en op 2 en 3 januari.

Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende een verbod op het bezit en het vervoer van vuurwerk (1.56 MB)

Gemaakt op 12/12/2023 (Gewijzigd op 19/12/2023)