Vuurwerk verboden in Brussel

Het gebruik van vuurwerk (vuurpijlen en klappers) is verboden door het Algemeen politiereglement in Brussel.

Artikel 43 van het Algemeen politiereglement (APR) van Brussel gaat over hinderlijke of gevaarlijke activiteiten in openbare ruimten:

Behoudens toelating van de bevoegde overheid is het verboden om op de openbare ruimte, op voor het publiek toegankelijke plaatsen en op privé -eigendommen eender welke activiteit te verrichten die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen, zoals: gebruikmaken van vuurwerk en voetzoekers.

Vuurwerk zoals vuurpijlen, Romeinse kaarsen, klappers of rotjes, Bengaals vuur, fonteinen,... die op deze manier gebruikt worden, worden in beslag genomen.

Hoewel de verkoop van vuurwerk federaal toegelaten is, heeft een gemeente zoals Brussel het recht om het gebruik ervan te verbieden of te beperken op haar grondgebied.

Verbod op het bezit van vuurwerk

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist het bezit en het vervoer van recreatief vuurwerk door particulieren te verbieden (ook geluids- en carbuurkanonnen), en dat uitsluitend in de openbare ruimte, van 23 december 2022 tot en met 9 januari 2023:

Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende een verbod op het bezit en het vervoer van vuurwerk (PDF, 1.01 MB)

Gemaakt 12/12/2022 (bewerkt op 13/12/2022)

AGENDA