Vuurwerk verboden in Brussel

Het gebruik van vuurwerk (vuurpijlen en klappers) is verboden door het Algemeen politiereglement in Brussel.

Artikel 43 van het Algemeen politiereglement (APR) van Brussel gaat over hinderlijke of gevaarlijke activiteiten in openbare ruimten:

Behoudens toelating van de bevoegde overheid is het verboden om op de openbare ruimte, op voor het publiek toegankelijke plaatsen en op privé -eigendommen eender welke activiteit te verrichten die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen, zoals: gebruikmaken van vuurwerk en voetzoekers.

Vuurwerk zoals vuurpijlen, Romeinse kaarsen, klappers of rotjes, Bengaals vuur, fonteinen,... die op deze manier gebruikt worden, worden in beslag genomen.

Hoewel de verkoop van vuurwerk federaal toegelaten is, heeft een gemeente zoals Brussel het recht om het gebruik ervan te verbieden of te beperken op haar grondgebied.

Verbod op het bezit van vuurwerk

Door de maatregelen tegen het coronavirus heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een besluit goedgekeurd dat het bezit en gebruik van vuurwerk verbiedt op de openbare ruimte en op privé-eigendommen van 23 december 2021 tot en met 9 januari 2022:

Gemaakt 21/12/2021 (bewerkt op 21/12/2021)