Wat is Good Move?

Good Move is het mobiliteitsplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het plan wil de evolutie voortzetten naar aangenamere, bereikbaardere steden.

Steeds meer steden zetten in op leefbaarheid. Het is een internationale evolutie die in Brussel ook al langer merkbaar is door bijvoorbeeld de invoering van de zones 30 en voetgangerszones.

Veilige 'mazen' in Brussel?

Binnen het Good Move-plan werden 63 'mazen' bepaald op het grondgebied van het Brussels Gewest. Zo'n maas is een grote wijk waarbinnen het doorgaand verkeer verminderd wordt en waar iedereen zich veilig en vlot kan verplaatsen: met de auto, met het openbaar vervoer, met de fiets of te voet.

In bepaalde straten verandert bijvoorbeeld de rijrichting. De bedoeling is om het verkeer dat niet per se in de wijk moet zijn, via de assen daarbuiten naar zijn bestemming te leiden of naar één van de openbare parkings.

Het leven, shoppen, wandelen in de wijk wordt zo een pak aangenamer. De wijken worden veiliger, groener en de luchtkwaliteit gaat erop vooruit.

Participatie bij het circulatieschema

Om tot zo'n maas te komen, luistert de Stad Brussel naar bewoners, handelaars en bezoekers bij de diagnose en de evaluatie van het circulatieschema. Meer info over het participatietraject:

Externe site Brussel Samen - Good Move

Maas per maas

De Stad Brussel werkt aan volgende mazen die geheel of gedeeltelijk op haar grondgebied liggen:

Meer info?

Wat is Good Move?
© Gewestelijk Mobiliteitsplan Good Move