Heraanleg Zaterdagplein

Wat is het?

Heraanleg van gevel tot gevel van het Zaterdagplein. Het plein werd in 2014 afgesloten voor doorgaand verkeer maar het heeft nog steeds geen aanleg die is afgestemd op het nieuwe statuut.

Plan van heraanleg - Zaterdagplein (PDF, 3.31 MB)

Heraanleg Zaterdagplein

Met welk doel?

Het Zaterdagplein wordt voor het eerst in zijn geschiedenis als een echt plein aangelegd. Waar de rijweg het plein doorkruiste, komt er nu een verblijfs- en rustzone op gelijke hoogte. Hierdoor worden de terrassen beter omkaderd en de aanleg beter afgestemd op het gebruik van het plein.

Om de integratie van het Zaterdagplein in het Begijnhof te versterken wordt het plein op een gelijkaardige manier als de Grote Godshuisstraat aangelegd met een centrale zone in dolomiet en gelijkaardige verlichting en meubilair. In de dolomietzone komen de Bruegelfontein, die ooit nog op het De Brouckèreplein stond, en klassieke, donkergroene bankjes. De bomen op het plein worden behouden en er worden groenzones toegevoegd.

Bruegelfontein 'Haasje-Over'

In de jaren 80 besloot de Stad Brussel om 12 Bruegelfonteinen verspreid over de stad te installeren. De fonteinen kan je herkennen aan de bronzen sculpturen geïnspireerd door taferelen op schilderijen van Pieter Bruegel de Oude. Tijdens de werken aan de centrale lanen in 2017 verhuisden de twee Bruegelfonteinen op het De Brouckèreplein tijdelijk naar het stadsdepot.

Het Zaterdagplein wordt nu de nieuwe thuis van één van deze fonteinen: de fontein 'Haasje-Over', een creatie van Jean Roig. De sculptuur kan je terugvinden op het doek Kinderspelen (1560). De fontein zal eerst een renovatie ondergaan alvorens terug in de openbare ruimte te worden geïntegreerd. Vandaag zijn nog 6 andere Bruegelfonteinen in het centrum terug te vinden.

Mobiliteit en parkeren

De rijweg vanuit de Cypresstraat richting het Sint-Katelijneplein blijft enkelrichting en komt mee op hetzelfde niveau.

Fietsers kunnen het plein dwars blijven doorkruisen maar ze worden afgeremd door de paaltjes en de dolomiet, waardoor ze hun snelheid moeten matigen. Doorgaand fietsverkeer blijft bij voorkeur op de Lakensestraat.

Er komt een toegang voor hulpdiensten ter hoogte van de dolomietzone. Deze is toegankelijk vanaf de rijweg, komende uit de Cypresstraat door middel van 2 wegneembare paaltjes.

De perimeter van het project telt op dit moment 3 parkeerplaatsen. De parkeerplaats in de Cypresstraat maakt plaats voor een grotere leverzone langs het plein en meer fietsnietjes. Op termijn kan op vraag van de horecazaken langs het plein een nieuwe, tweede leverzone gecreëerd worden tegenover huisnummer 19. De twee parkeerplaatsen voor huisnummer 9 verdwijnen.

Materialen

De voorgestelde materialen zijn coherent met het historisch centrum van Brussel met platine kasseien in zandsteen voor de volledige aanleg van gevel tot gevel en gezaagde porfierkasseien voor de rijweg in de Cypresstraat. De rijweg wordt gemarkeerd door een watergreppel in blauwe hardsteen van 35 cm breed.

Centraal op het plein bevindt zich een grote, waterdoorlaatbare zone in dolomiet met beplantingen, bomen en een kleine fontein. Deze zone wordt eveneens door watergreppels in blauwe hardsteen afgeboord, zonder voelbaar hoogteverschil.

Vergroening

De 4 bomen op het plein zijn in goede staat maar om hun toekomst te verzekeren is het aangeraden om de boomvakken te vergroten. In de nieuwe aanleg wordt een grote, doorlaatbare zone voorzien die beplant wordt en die de verdere groei van de bomen verzekert.

Een tweede plantenzone is voorzien in de dolomietzone langs de kant van de Lakensestraat. Dat om het plein visueel af te schermen van de drukke Lakense- en Augustijnenstraat. Hier komen grotere struiken en een meerstammige boom.

Participatie

De Stad heeft voor dit project tweemaal samengezeten met de buurt. In maart 2021 werd de bestaande toestand gepresenteerd en werden suggesties voor het toekomstig project verzameld.

Eind juni 2021 werden verschillende scenario's gepresenteerd, waaruit één voorkeursscenario geselecteerd werd. Opmerkingen werden verzameld alvorens de vergunning werd ingediend.

Timing, procedure en werken

De vergunningsaanvraag voor de heraanleg werd in maart 2022 ingediend bij het Gewest en in december 2022 volledig verklaard. In het kader van de procedure werden een openbaar onderzoek en een Overlegcommissie georganiseerd.

Van 25 januari 2023 tot en met 23 februari 2023 hingen er rode affiches in de perimeter om het openbaar onderzoek aan te kondigen. Iedereen had dan de mogelijkheid om het bouwdossier online of bij de dienst Stadsontwikkeling van de Stad Brussel te raadplegen en te reageren op de plannen.

Tijdens de Overlegcommissie werden de plannen gepresenteerd en konden de aanwezigen vragen stellen of een bezwaar kenbaar maken. De Overlegcommissie bracht vervolgens een advies uit waaraan het project moest worden aangepast. De vergunning werd eind 2023 afgeleverd, zodat de werken van start kunnen gaan.

Meer info:

Externe site Openpermits - Zaterdagplein

Heraanleg Zaterdagplein

Evolutie

Goedkeuring