AHC Krakeel (2023-2027)

De Krakeelwijk krijgt een regionale subsidie van 5 miljoen euro dankzij een nieuw regionaal instrument voor stadsvernieuwing, het 'AHC' (As- en Huizenblokcontract).

Het AHC is een vierjarig actieplan om de levenskwaliteit van de bewoners van een wijk te verbeteren op de schaal van een huizenblok of een as:

  • renovatie van de openbare ruimte
  • ondersteuning van het sociale en maatschappelijke leven
  • verbetering van gemeenschapsvoorzieningen
  • ...

De perimeter van het AHC Krakeel strekt zich uit rond het Krakeelplein en de sociale woonwijk van de Brusselse Woning. Het omvat ook de gebouwen van het Stadsarchief.

In 2023 zal de Stad Brussel in overleg met de bewoners en de lokale actoren een diagnose van de wijk opstellen, prioriteiten bepalen en een actieprogramma opstellen. Dat zal vanaf 2024 worden uitgevoerd over een periode van 4 jaar.

Voor de uitvoering van dit project zal de Stad zich laten bijstaan door een adviesbureau en een beroep doen op de deskundigheid en de participatie van de burgers via de organisatie van een participatief proces (openbare vergaderingen, workshops, verkennende wandelingen, ontmoetingen op het terrein,...).

Oproep voor ideeën

Hebt u een idee voor de inrichting, installaties of een activiteit voor de Krakeelwijk? Noteer uw idee op het formulier en illustreer het met de stickers die bij dit formulier zitten:

Mijn idee voor Krakeel... (PDF, 6.91 MB)

Dien uw idee in voor 10 juni 2023.

Woont u in de Krakeelwijk? Werkt u er? Wilt u uw ideeën delen en meewerken aan de toekomst van deze wijk, uw expertise inbrengen en optreden als tussenpersoon voor de bewoners?

Stel u dan kandidaat vóór 5 mei 2023:

Er worden minimaal 12 burgers en 6 verenigingsactoren geselecteerd om de diversiteit van actoren en problemen in deze wijk zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Algemene principes - Wijkcommissie (PDF, 149.05 KB)

AGENDA

     
    AHC Krakeel (2023-2027)

    PRAKTISCHE INFO