Archief

Het Archief van de Stad Brussel is zowel een dienst als een gebouw dat de herinnering van de Stad bewaart.

Het Archief van de Stad Brussel heeft als voornaamste opdracht het veiligstellen en bewaren van de documenten van de gemeentelijke administratie sinds de middeleeuwen en dat ongeacht hun vorm (perkament, papier, foto's, digitale documenten). De dienst verwerft en bewaart daarnaast een veelheid aan documenten (foto's, flyers,...), hoe triviaal of bescheiden ze ook mogen zijn, met als doel de komende generaties een zo getrouw en volledig mogelijk beeld te kunnen verschaffen van het Brusselse leven in al zijn aspecten.

De rijkdom en de diversiteit van de bestanden en collecties maakt het tot één van de voornaamste publieke archieven van het land. Een veelheid aan lezers en onderzoekers vindt er zijn gading. Onder de dagelijkse bezoekers zijn er burgers die op zoek zijn naar de plannen van hun woning (dossiers van bouwvergunningen) of andere administratieve documenten. Maar ook genealogen die hun familiegeschiedenis trachten te schrijven (genealogie) en onderzoekers (professionals of liefhebbers) die zich verdiepen in de Brusselse geschiedenis vinden er hun gading.

ZIE OOK

Archief van de Stad Brussel