Buitenlandse akten en vonnissen

Als u een buitenlandse akte of beslissing wil laten registreren in het Rijksregister, dan moet u een afspraak maken bij de dienst Buitenlandse akten (enkel voor personen die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister - Belgische kaarten, verblijfsvergunningen E+, F+, C, D).

Maatregelen coronavirus: de loketten van de dienst Wijziging burgerlijke stand zijn open van maandag tot en met vrijdag, alleen op afspraak. Bel de dienst of stuur een e-mail voordat u een afspraak maakt. Als de situatie het niet toelaat, kunt u zo voorkomen dat u onnodig ter plaatse komt.

De dienst is bereikbaar:

De betreffende akten zijn:

  • buitenlandse huwelijksakten of vonnissen van echtscheiding
  • buitenlandse geboorteakten met het oog op de erkenning van kinderen
  • elke buitenlandse akte of beslissing die het persoonlijke statuut wijzigt (bijvoorbeeld een akte van naamsverandering, een wijziging van een geboortedatum,...)

Opgelet: een afspraak bij de dienst Bevolking is nodig in volgende gevallen:

  • de inschrijving van de geboorteakte van een kind dat geboren is in het buitenland
  • schrapping uit het Rijksregister van een lid van het gezin dat is overleden in het buitenland (met een buitenlandse overlijdensakte)

Opgelet: u moet naar het Vreemdelingenbureau gaan als u bent ingeschreven in het vreemdelingenregister.

Hoe aanvragen?

Enkel op afspraak:

Vereiste documenten

  • Identiteitsbewijs
  • Gelijkvormig afschrift van een akte of vonnis (gelegaliseerd of met een apostille)
  • Vertaling van de voorgelegde stukken door een beëdigd vertaler, als de akte of het vonnis niet is opgesteld in het Frans of Nederlands
  • Vereiste documenten overeenkomstig artikel 327/2 van het Burgerlijk Wetboek voor de erkenning van een kind dat in het buitenland is geboren

ZIE OOK