Charter voor digitale rechten

De Stad Brussel heeft een Charter voor digitale rechten uitgewerkt. Dat charter gaat de uitdagingen van de digitalisering van de stad van morgen aan en stelt tegelijkertijd de mens centraal.

Het Charter voor digitale rechten omvat zowel engagementen als een actieplan. Vele onderwerpen komen erin aan bod: digitale inclusie, toegankelijkheid van online diensten, digitaal onderwijs, data-ethiek, deelname aan de digitale openbare ruimte, privacy en gegevensbescherming, duurzaamheid,...

Het charter bestaat uit 5 hoofdstukken:

1. Digitale inclusie, solidariteit, gelijkheid en eerlijkheid

Bijvoorbeeld: de Stad wil docenten blijven aanwerven om de digitalisering in de secundaire scholen te promoten, maar versterkt ook de hulp van de dienst Gelijke Kansen van de Stad voor personen met een handicap.

2. Transparantie, verantwoordelijkheid en keuzevrijheid

Bijvoorbeeld: elke burger moet toegang hebben tot de administratieve diensten via het kanaal dat hij/zij kiest.

3. Participatie in de digitale openbare ruimte

Bijvoorbeeld: de betrokkenheid van de burgers nastreven door middel van participatietools zoals Externe site faireBXLsamen.

4. Privacy, gegevensbescherming, veiligheid en beveiliging

Bijvoorbeeld: richtlijnen voor ouders en kinderen en een document door hen laten ondertekenen, zodat ze de computers op school op een verantwoorde manier gebruiken.

5. Duurzaamheid

Bijvoorbeeld: minder afhankelijk worden van de levensduur van 'hardware' en diensten door meer te werken met 'refurbished' of hergebruikt materiaal.

Meer info?

Charter voor digitale rechten

ZIE OOK

Charter voor digitale rechten