Departement Stedenbouw

Het departement Stedenbouw bestaat uit verschillende diensten: de secties Plan, Vergunningen (waaronder de dienst voor de bezetting van de openbare weg), de cellen Controle, Mobiliteit en Openbare ruimte, Wijkcontracten en herwaarderingsacties, Milieuraadgeving, Verloren voorwerpen, en de sectie Architectuur.

directory 2572

Stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen - inlichtingen voorafgaand aan de indiening van een vergunningsaanvraag

Enkel open op afspraak!

Administratief Centrum van de Stad Brussel

Anspachlaan 6

1000
 
Brussel

11de verdieping

02 279 29 50 (afspraak)
02 279 31 03 (info)

02 279 29 25


Meer informatie

directory 1976

Premie voor de gescheiden toegang naar verdiepingen - aanvraag en behandeling

Administratief centrum van de Stad Brussel

Anspachlaan 6

1000
 
Brussel

11de verdieping

02 279 29 50


Meer informatie