Verstoorde dienstverlening op maandag 6 december

Op maandag 6 december 2021 is de dienstverlening aan de loketten van het Administratief centrum en de verbindingsbureaus verstoord door syndicale acties. Het verbindingsbureau van Neder-Over-Heembeek is gesloten. U kan altijd uw documenten online aanvragen of een afspraak maken. Er worden ook storingen verwacht op het bus-, tram- en metronet van de MIVB.

 

Departement Stedenbouw

Het departement Stedenbouw bestaat uit verschillende diensten: de secties Plan, Vergunningen (waaronder de dienst voor de bezetting van de openbare weg), de cellen Controle, Mobiliteit en Openbare ruimte, Wijkcontracten en herwaarderingsacties, Milieuraadgeving, Verloren voorwerpen, en de sectie Architectuur.