Aanvraag doorgangsbewijs Autoloze zondag 2022

Een doorgangsbewijs voor de Autoloze zondag op 18 september 2022 kan afgeleverd worden aan de personen die het bewijs aanvragen. Opgelet: de aanvraag moet behoorlijk gemotiveerd worden.

Het Brussels Gewest is tijdens de Autoloze zondag afgesloten voor autoverkeer van 9u30 tot 19u.

Voorbeelden van motivaties voor het aanvragen van een doorgangsbewijs voor de Autoloze zondag: bijzondere leveringen, urgentiediensten, verplaatsingen om medische redenen....

1. Online formulier - privépersonen en zelfstandigen

  • Voor privépersonen die in de Stad Brussel wonen (postcodes: 1000, 1020, 1120, 1130, en sommigen 1040 en 1050)
  • Voor privépersonen die buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en die zich naar het het grondgebied van de Stad Brussel moeten begeven (postcodes: 1000, 1020, 1120, 1130, en sommigen 1040 en 1050)
  • Voor zelfstandigen (medische sector, slotenmaker,...) die in de Stad Brussel wonen of buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die zich naar het het grondgebied van de Stad Brussel moeten begeven (postcodes: 1000, 1020, 1120, 1130, en sommigen 1040 en 1050)

> Enkel via het online formulier van 8 augustus 2022 tot 9 september 2022 (om 12u)

Opmerking:

U wordt per e-mail op de hoogte gesteld zodra uw verzoek is verwerkt.

Alle doorgangsbewijzen kunnen worden afgehaald op het volgende adres:

Administratief centrum van de Stad Brussel
Dienst Identiteitsbewijzen op de 2de verdieping - door rechtstreeks naar loket nummer 20 te gaan
Anspachlaan 6
1000 Brussel
Van maandag tot en met woensdag van 8u30 tot 15u15, donderdag van 8u30 tot 18u15 en vrijdag van 8u30 tot 12u15

  • Privépersonen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen maar in een andere gemeente dan de Stad Brussel en die een doorgangsbewijs wensen, moeten een aanvraag indienen bij hun Externe site gemeente
  • Privépersonen die niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en die een doorgangsbewijs wensen, moeten een aanvraag indienen bij de Externe site gemeente van hun bestemming

2. Online formulier - ondernemingen

Ondernemingen dienen een aanvraag in voor het totaal van hun personeel. Zij doen de aanvraag in de gemeente waar de onderneming is gevestigd (zelfs indien het personeelslid in een andere Brusselse gemeente woont).

Opgelet! De Stad Brussel beheert niet de aanvragen voor het personeel van volgende ondernemingen:

  • MIVB (aanvragen bij Public affair - MIVB)
  • NMBS (en Infrabel) (aanvragen bij de gemeente Anderlecht (1070) en de gemeente Sint-Gillis (1060))
  • Proximus, RTBF, VRT en RTL (aanvragen bij de gemeente Schaarbeek (1030))

> Voor ondernemingen gevestigd op het grondgebied van de Stad Brussel: enkel via het online formulier van 25 juli tot 9 september 2022 (om 12u).

Opmerking:

U wordt per e-mail op de hoogte gesteld zodra uw verzoek is verwerkt.

Alle doorgangsbewijzen kunnen worden afgehaald op het volgende adres:

Administratief centrum van de Stad Brussel
Dienst Identiteitsbewijzen op de 2de verdieping - door rechtstreeks naar loket nummer 20 te gaan
Anspachlaan 6
1000 Brussel
Van maandag tot en met woensdag van 8u30 tot 15u15, donderdag van 8u30 tot 18u15 en vrijdag van 8u30 tot 12u15

  • het doorgangsbewijs is geldig voor het hele grondgebied van het Brussels Gewest
  • het pasje is slechts geldig voor de toegelaten trajecten en uren

De aanvragen voor 'Diplomatische missies' en 'Internationale organisaties die in België gevestigd zijn' moeten worden gericht aan de dienst Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken. Meer info via Externe site diplomatie.belgium.be.

Gemaakt 25/07/2022 (bewerkt op 09/09/2022)
Aanvraag doorgangsbewijs Autoloze zondag 2022
© mobilityweek.brussels