Overslaan en naar de inhoud gaan

Euthanasie (wilsverklaring)

Elke persoon die wilsbekwaam is, en dus zelfstandig kan beslissen, kan een wilsverklaring inzake euthanasie opstellen. Als een persoon wilsonbekwaam wordt, kan een arts met een wilsverklaring van die persoon euthanasie toepassen. Dat gebeurt onder de voorwaarden en volgens de procedure die in de wet vastgelegd zijn. 

Je kan deze verklaring laten registreren bij het gemeentebestuur in de databank van de FOD Volksgezondheid waartoe artsen toegang hebben. 

De verklaring moet op dezelfde datum medeondertekend worden door twee meerderjarige getuigen. Minstens één getuige mag geen materieel belang hebben bij het overlijden. Eventuele vertrouwenspersonen, die ook meerderjarig moeten zijn, moeten de verklaring ook ondertekenen. 

Sinds 2 april 2020 zijn wilsverklaringen inzake euthanasie onbeperkt geldig. Verklaringen die geregistreerd zijn vóór deze datum blijven 5 jaar geldig en moeten worden verlengd.

Wonen op het grondgebied van de stad Brussel (hoofdverblijfplaats).

Een meerderjarige of ontvoogde minderjarige persoon zijn.

Wilsbekwaam zijn (zelfstandig kunnen beslissen).

Op afspraak, aan het loket van het Administratief Centrum van de Stad Brussel, te nemen:

Op afspraak, aan het loket van de verbindingsbureaus van Laken, Louiza en Neder-Over-Heembeek.

Maak een afspraak door contact op te nemen met het verbindingsbureau van uw keuze: Laken, Louiza of Neder-Over-Heembeek.

Identiteitskaart of verblijfstitel

Externe siteFormulier wilsverklaring inzake euthanasie, ingevuld en ondertekend door alle partijen 

Gratis 

Onmiddellijk