Handelaar? Sluit aan bij het netwerk 'gastvrije toiletten'

De Stad doet een oproep tot haar handelaars om een netwerk van publiek toegankelijke toiletten te creëren. Elke zaak kan op deze oproep reageren en haar toiletten ter beschikking stellen van het grote publiek.

Een overeenkomst tussen de Stad en de handelaars zal vastleggen tot wat beide partijen zich verbinden: de handelaar stelt zijn toiletten gratis beschikbaar en de Stad steunt de handelaar met een toelage voor het gebruik en de schoonmaak van de toiletten. Om het netwerk bekend te maken aan de voorbijgangers, zal de handelaar een logo (PDF, 29.92 KB) op het raam of de voorgevel aanbrengen.

Handelaars die willen deelnemen aan het project, kunnen contact opnemen met de dienst Netheid via:

Dit project past in het Toiletplan van de Stad om het bestaande aanbod van openbare toiletten uit te breiden met een extra toiletnetwerk.

Gemaakt 03/02/2021 (bewerkt op 27/11/2023)

ZIE OOK

Handelaar? Sluit aan bij het netwerk 'gastvrije toiletten'