Inschrijving houder voldoende bestaansmiddelen (EU-burger)

U bent Europees staatsburger of gelijkgesteld (onderdaan van Zwitserland, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen), u beschikt over voldoende bestaansmiddelen en u verblijft op het grondgebied van de stad Brussel?

Als u van plan bent om langer dan 3 maanden in België te verblijven en daar uw hoofdverblijfplaats te vestigen, moet u contact opnemen met het gemeentebestuur van de Stad Brussel om u te registreren.

 • Europees burger of gelijkgesteld
 • Uw hoofdverblijfplaats op het grondgebied van de stad Brussel vestigen (exacte adres: straatnaam, huisvestingsnummer, eventueel brievenbusnummer)
 • Beschikken over voldoende bestaansmiddelen (inkomen als gepensioneerde, 'rentenier', vrijwilliger, werknemer in een buurland maar woonachtig in Brussel, of financieel afhankelijk zijn van een derde of feitelijk samenwonende)

Enkel op een online genomen afspraak, aan het loket van het Administratief Centrum van de Stad Brussel of het verbindingsbureau van Louiza.

De registratie verloopt in verschillende fasen:

 • Aanvraag van bewijs van inschrijving (bijlage 19): zodra uw Europees staatsburgerschap of soortgelijk burgerschap is bewezen, wordt u ingeschreven in het 'Wachtregister' en in het bezit gesteld van uw aanvraag voor een bewijs van inschrijving. Vanaf dat moment heeft u een periode van 3 maanden om alle vereiste documenten in te dienen, tenzij u ze onmiddellijk kunt geven. In dat geval ontvangt u een voorlopig document ter staving van uw inschrijving (bijlage 8ter) dat 45 dagen geldig is.
 • Verblijfscontrole: de politie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze controle. Een buurtagent komt naar het opgegeven adres om uw werkelijke aanwezigheid vast te stellen. Als de controle positief is, wordt u geregistreerd op het adres en in het 'Vreemdelingenregister'.
 • EU-kaart: wanneer u uw registratie (bijlage 8ter) hebt verkregen en de controle op het adres positief is, kunt u een afspraak maken om uw EU-kaart te bestellen.

 • Nationaal paspoort of nationale identiteitskaart
 • 1 recente pasfoto (maximaal 6 maanden) die voldoet aan de Externe site ICAO-normen
 • Dekking gezondheidszorg in België

Afhankelijk van uw profiel moeten andere documenten worden verstrekt:

 • Gepensioneerd of invalide: pensionerings- of invaliditeitsattest met vermelding van het maandelijks bedrag
 • 'Rentenier': bewijs van voldoende bestaansmiddelen (eigendomsbewijs van vastgoed, rekeninguittreksel dat aantoont dat men over voldoende kapitaal beschikt...)
 • Persoon die financieel afhankelijk is van een derde: bewijs van voldoende inkomsten van de garant (bijvoorbeeld: loonbriefjes), bewijzen van tenlasteneming door de garant
 • Vrijwilliger: bewijs van voldoende bestaansmiddelen
 • Werknemer in een buurland: arbeidscontract + 3 laatste loonbriefjes
 • Zelfstandige in een buurland: boekhoudkundig document dat het gemiddeld maandelijks inkomen aangeeft
 • Gedetacheerde werknemer: bewijs van voldoende bestaansmiddelen

26 euro

De dienst Vreemdelingenzaken beslist binnen 6 maanden na indiening over uw aanvraag als alle vereiste documenten zijn verstrekt en de inschrijving op het opgegeven adres positief is.

ZIE OOK