Heraanleg omgeving Brucity

Wat is het?

Heraanleg van de omgeving rond het nieuwe Brucity-gebouw (de Hallenstraat, de Zwarte Lievevrouwstraat, de Visverkopersstraat, de Augustijnenstraat en delen van de Kiekenmarkt, de Lakensestraat, het Sint-Katelijneplein en de Bisschopsstraat) met als doel de verschillende wijken beter met elkaar te verbinden en een homogeen geheel te creëren. De plannen van heraanleg zijn op maat van de actieve weggebruikers en vergroenen de perimeter aanzienlijk.

Plan omgeving Brucity (PDF, 10.95 MB)

Werken

Werken heraanleg omgeving Brucity

Omgeving Brucity - Hallenstraat

Met welk doel?

Door het opheffen van parkeerplaatsen en aanpassingen aan de circulatie, wordt de openbare ruimte geherstructureerd en worden actieve verplaatsingen en biodiversiteit bevorderd. Het stelt de Stad in staat om: een totaal van 140 fietsenrekken te plaatsen, bestaande trottoirs te verbreden, rustplaatsen in te richten met aangepast meubilair, 43 nieuwe hoogstambomen te planten en de aanleg van 23 groenzones met zorgvuldig gekozen planten voor alle seizoenen te planten. De heraanleg voorziet ook in een groot deel van de perimeter een natuurlijk afvloeiingssysteem voor water zodat het op een natuurlijke wijze in de bodem kan infiltreren en het openbare rioleringsstelsel ontlast.

De Hallenstraat en de Kiekenmarkt worden een voetgangerszone. Om de verkeersstroom in deze voetgangerszone in goede banen te leiden, worden er bij de ingangen van de Hallenstraat en de Kiekenmarkt intrekbare paaltjes geplaatst. De toegang wordt hiermee uitsluitend gereserveerd voor leveringen, hulpdiensten en omwonenden.

Door de status van ontmoetingszone in de rest van het projectgebied hebben voetgangers voorrang op autoverkeer, zodat het oversteken van de straat op een veilige en gemakkelijke manier kan gebeuren.

De Visverkopersstraat, de Zwarte Lievevrouwstraat en een deel van de Lakensestraat worden fietsstraten. In een fietsstraat hebben fietsers voorrang en moet gemotoriseerd verkeer achter de fietser blijven.

Om het verkeer voor de hoofdingang van Brucity te beperken, wordt het verkeer tussen de Joseph Plateaustraat en de Melsensstraat in een lus geleid om een voorplein te creëren.

In de Augustijnenstraat wordt een rijstrook aangelegd om voertuigen uit de Lakensestraat toegang te geven tot de parking van de Multitoren.

Het stuk Sint-Katelijneplein tussen het Zaterdagplein en de Lakensestraat, wordt een eenrichtingsstraat in de richting van de Lakensestraat. Dat eenrichtingsverkeer gaat gepaard met de verplichting linksaf te slaan aan de Lakensestraat.

Het project schrapt alle parkeerplaatsen in de perimeter. Toch zouden in de onmiddellijke omgeving van de perimeter van het project vier plaatsen voor personen met beperkte mobiliteit kunnen worden gecreëerd, waaronder twee plaatsen aan de Melsensstraat en twee plaatsen aan de Joseph Plateaustraat.

Leveringen kunnen worden gedaan volgens het regime van woon- en ontmoetingszones. Op de as Zwarte Lievevrouw kunnen leveringen gedaan worden evenals in de aangrenzende straten, met name de Melsens- en Joseph Plateaustraat en het begin van Sint-Katelijnestraat.

De MIVB en de Stad Brussel hebben een consensus bereikt over de reorganisatie van de haltes van het openbaar vervoer in het projectgebied:

  • De bushalte aan de Zwarte Lievevrouwstraat wordt verwijderd
  • Het busstation in de Augustijnenstraat wordt omgevormd tot een halte voor transitbussen
  • De bushalte aan de Bisschopsstraat wordt behouden en voorzien van een schuilhuisje
  • In de Visverkopersstraat worden twee nieuwe haltes met afdak gebouwd. Ze krijgen de haltenaam Beurs.

De rijrichting in de Hallenstraat en de Kiekenmarkt is tijdelijk gewijzigd door de werken aan Brucity. De oorspronkelijke rijrichting (van Kiekenmarkt naar de Bisschopsstraat) wordt na deze werkzaamheden weer hersteld.

De Hallenstraat wordt een voetgangerszone met een heraanleg op gelijk niveau. Aan de ingang van de straat wordt een intrekbare paal geplaatst. De toegang zal uitsluitend voorbehouden zijn aan de bewoners van het Grétry-gebouw (dat over een privégarage voor 65 voertuigen beschikt), omwonenden, de hulpdiensten en leveringen.

De wegbekleding wordt identiek als die van de Centrale Lanen (graniet en blauwe steen).

Er komen zes verschillende groenzones en er worden zes bomen geplant (2 Corylus colurna 'VDB Obelisk', 2 Ginkgo biloba 'Tremonia', 2 Acer freemanii 'Armstrong Two'). Verschillende zitelementen worden rond de groenzones geïntegreerd.

Tussen de groenzones door worden 40 fietsrekken geplaatst.

Er komt een installatie van 6 artistieke lichtstroken aan de kant van het Brucity-gebouw en 16 gewone lichtpalen.

Een deel van deze straat werd reeds aangelegd in het kader van de heraanleg van de Centrale Lanen. Om te zorgen voor één visueel geheel op beide gedeelten van de straat, worden deze identiek heraangelegd.

Aan de uitgang van de straat wordt een intrekbare paal geplaatst om verkeer af te schermen.

Er worden vier bomen met roosters geplant en vier lichtpunten voorzien.

De Visverkopersstraat wordt omgetoverd tot een fietsstraat. De 6,50 m brede rijbaan wordt gebetonneerd met twee okerkleurige betonstroken in elke richting van telkens 1,80 m.

De tegenrijrichting bus/taxi/fiets blijft gehandhaafd naar het noorden. De symmetrische trottoirs van 4,35 m breedte worden geplaveid in platines, met 2 groene zones en 5 bomen met roosters aan de oneven huizenzijde.

De bestaande lichtpalen worden behouden.

Er wordt een bushalte geplaatst in elke verkeersrichting. De haltes worden voorzien van een rolstoeltoegankelijke stoeprand op een hoogte van +18 cm ten opzichte van het afgewerkte trottoirniveau. De toegang wordt verschaft door middel van hellingen (5%) voor de toegankelijkheid van personen met een beperkte mobiliteit.

De Zwarte Lievevrouwstraat krijgt hetzelfde wegprofiel als de Visverkopersstraat en krijgt het statuut van fietsstraat. De 6,50 m brede rijbaan wordt gebetonneerd met twee okerkleurige betonstroken in elke richting van telkens 1,80m. De tegenrijrichting bus/taxi/fiets blijft gehandhaafd naar het noorden.

De stoep aan de zijde van Brucity, 3,44 m breed, wordt bedekt met een mengsel van blauwe steen en graniet, terwijl de stoep aan de oneven zijde, 5,7 m breed, wordt bedekt met platines.

Er komt een aaneenschakeling van 13 bomen bestaande uit twee soorten, waaronder 6 Quercus robur 'Fastigiata Koster' en 7 Acers campestre 'Green Column', die afwisselend worden geplant.

Om de openbare doorsteek in het Brucity-gebouw te accentueren, wordt een pleintje aangelegd op het kruispunt van de Joseph Plateau- en de Melsensstraat. Dat pleingevoel wordt versterkt met de aanleg van platen van gewapend beton waarin blauwe steen verwerkt wordt.

Het kunstwerk 'Het eeuwfeest van de bioscoop' wordt vervangen door een opmerkelijke hoogstamboom (Pinus sylvestris) waaromheen een bank en groenstroken worden geplaatst. Dat pleintje, dat eveneens in het midden van de Grétrystraat ligt, wordt hoofdzakelijk bestraat met blauwe hardsteen en gezaagd porfier op het berijdbare gedeelte.

Er komen 13 verlichtingspalen die aan de even huizenzijde worden geplaatst.

Het gedeelte Lakensestraat tussen de Augustijnenstraat en de Bisschopsstraat, wordt eveneens aangelegd als fietsstraat. De 6,50 m brede rijbaan wordt gebetonneerd met twee okerkleurige betonstroken in elke richting van telkens 1,80 m. De tegenrijrichting bus/taxi/fiets blijft gehandhaafd naar het noorden.

Het 3,66 m brede trottoir aan de even huizenkant is geplaveid met platines.

Het pleintje achter de Multitoren wordt heraangelegd met een mengsel van blauwe steen en graniet. In de groenzones worden betonnen banken met houten rugleuningen en zitplaatsen geplaatst alsook een picknickbank.

Er worden drie nieuwe bomen geplant, waaronder 2 bergingsbomen (een bestaande Zelkova (meerstammig) en Carpinus betulus) en een witbloeiende boom (Cornus 'Eddie's). Eén nieuwe hoogstamboom, Quercus frainetto, wordt geplant ter vervanging van een Amerikaanse iep die wordt geveld. De stammen van deze laatste worden gebruikt om kunstwerken te maken.

Dit gedeelte van de straat wordt verlicht door de 7 bestaande mastlampen en 4 soortgelijke lampen die aan de gevel van de Multitoren zijn bevestigd.

Het gedeelte van de Bisschopsstraat tussen de Lakensestraat en de Anspachlaan wordt heraangelegd met identieke materialen als de Centrale Lanen.

De breedte van de rijweg wordt teruggebracht tot 6,00 m met trottoirs die hierdoor ongeveer 8,50 m breed worden.

Langs de Multitoren wordt een rij van 5 hoogstambomen (Metasequoia glyptostroboides 'Goldrush') geplant, waarvan 4 in de twee groene zones en één met een raster.

Tussen de Hallenstraat en de Anspachlaan wordt een bushalte met een schuilhuisje gebouwd. De halte wordt eveneens voorzien van een rolstoeltoegankelijke stoeprand op een hoogte van +18 cm ten opzichte van het afgewerkte trottoirniveau. De toegang wordt verschaft door middel van hellingen (5%) voor de toegankelijkheid van personen met een beperkte mobiliteit.

In de Bisschopsstraat worden de parkeertoegangen en de leveringszone van Brucity voorzien.

De verlichting bestaat uit 8 bestaande verlichtingspunten aan de gevel van de Multitoren.

Om een ononderbroken visueel geheel te creëren, zullen het profiel en de bestratingsmaterialen identiek zijn aan die van het gedeelte van de Wolvengracht, dat onlangs is aangelegd in het kader van de heraanleg van de Centrale Lanen.

De rijbaan naar de Lakensestraat wordt versmald tot 5,50 m. De bushalte wordt voorzien van een rolstoeltoegankelijke stoeprand op een hoogte van +18 cm ten opzichte van het afgewerkte trottoirniveau. De toegang wordt verschaft door middel van hellingen (5%) voor de toegankelijkheid van personen met een beperkte mobiliteit. Een zijdelingse strook wordt gehandhaafd om het verkeer tijdens de bushaltetijd toe te laten.

Er wordt een tweede rijstrook van 2,50 m breed aangelegd om voertuigen die van de Lakensestraat komen toegang te geven tot de parking van de Multitoren.

De bestaande toegangshelling van de Interparking wordt tijdens de renovatiewerkzaamheden van het gebouw opgevuld.

Er wordt een groenzone aangelegd waarin 3 bomen (Corylus colurna) worden geplant. Er komen ook twee geïsoleerde bomen (Sophora japonicum 'Fleright') die van roosters worden voorzien.

Aan de zijkant van de Multitoren wordt een leveringszone ingericht en worden 10 fietsenrekken geplaatst.

De straat wordt verlicht door de 8 bestaande lampen die eenzijdig aan de gevel van de Multitoren zijn bevestigd.

In het kader van de studie over de mobiliteit in de Vijfhoek (Good Move) wordt voorgesteld om van het Sint-Katelijneplein, tussen het Zaterdagplein en de Lakensestraat, een eenrichtingsstraat te maken, in de richting van de Lakensestraat.

Dit eenrichtingsverkeer gaat gepaard met de verplichting linksaf te slaan naar de Lakensestraat. De invoering van deze twee complementaire maatregelen beantwoordt aan de doelstellingen van Good Move, aangezien hierdoor de west-oost transitroutes tussen de Kaaienwijk en het hoger gelegen gedeelte van de stad kunnen worden opgeheven, met name dankzij de verplichting om links af te slaan naar de Lakensestraat.

De lokale toegankelijkheid wordt gehandhaafd. Zo zal de openbare parking in de Augustijnenstraat ook toegankelijk blijven vanuit de Kaaienwijk, door de mogelijkheid om links af te slaan bij het verlaten van het Sint-Katelijneplein en door de invoering van tweerichtingsverkeer op een deel van de Augustijnenstraat. Lokaal verkeer van de Kaaienwijk, met inbegrip van leveranciers, zal ook een extra mogelijkheid hebben om de Vijfhoek rechtstreeks via de Lakensestraat te verlaten.

Deze rijweg wordt geplaveid met gezaagde porfier straatstenen. De trottoirs van ongeveer 10,30 m breedte worden heraangelegd met dezelfde zandstenen straatstenen als de bestaande.

Drie hoogstambomen (Metasequoia glyptostroboides 'Goldrush') worden vanaf de even huizenkant geplant.

De 7 lichtpunten op palen worden behouden.

De perimeter bestaat voornamelijk uit een minerale omgeving en is gevoelig voor warmtekringen en andere effecten van 'Urban heating'.

Momenteel bestaat het doorlatend oppervlak uit 283,30 m van de in totaal 15.280 m oftewel 1,85% van het totale oppervlak.

Het project voorziet een totale vergroeningsoppervlak van 908,20 m. Dat betekent een verhoging van 5,94% ten opzichte van de huidige toestand waar het water op natuurlijke wijze in de bodem kan infiltreren.

Verder bestrijden we de stedelijke hitte-eilanden door het aanplanten van hoogstambomen en meerstammige bomen waardoor er bijgedragen wordt aan de verkoeling. Deze gaan het lokale klimaat aanzienlijk verbeteren dankzij het beperken van invallende zonnestraling door schaduwvorming alsook door evaporatie.

Bomen helpen gemiddeld de temperatuur met 2°C te koelen en de groenzones helpen op vlak van wateropvang en verdamping. Deze verdamping zorgt eveneens voor een verkoeling.

De werken hebben geen significante impact op het grondwater of de afwatering naar de bomen, omdat de beginsituatie volledig verhard is en het regenwater afgevoerd wordt via het rioleringsnet.

In het toekomstige project blijft deze toestand onveranderd, behalve dat een deel van het afstromend regenwater wordt ingezet voor de groenzones. Het regenwater komende van de voetpaden wordt opgevangen in de plantvakken. Hierdoor wordt het bestaand rioleringsnetwerk bij hevige regenval ontlast.

Het regenwater komende van de rijweg wordt niet opgevangen in de plantzones. Dat komt door de vervuiling hiervan door het gemotoriseerd verkeer en eventueel strooizout. Zo wordt schade aan de beplanting voorkomen.

De beplantingskeuze in de groenzones houdt ook rekening met hun waterconsumptie en resistentie tijdens droogteperiodes.

De vergunningsaanvraag voor de heraanleg werd in juli 2021 ingediend bij het Gewest. In het kader van de procedure werden een openbaar onderzoek en een Overlegcommissie georganiseerd.

Het openbaar onderzoek liep van 12 januari 2022 tot en met 10 februari 2022. Gedurende 30 dagen hingen er rode affiches in de perimeter om dit openbaar onderzoek aan te kondigen. Iedereen had de mogelijkheid om het Externe site bouwdossier online of bij de dienst Stedenbouw van de Stad te raadplegen en te reageren op de plannen.

De Overlegcommissie werd op 23 februari 2022 georganiseerd. Op deze Overlegcommissie werden de plannen gepresenteerd en konden de aanwezigen vragen stellen of een bezwaar kenbaar maken. De Overlegcommissie bracht vervolgens een advies uit waaraan het project moest worden aangepast.

De stedenbouwkundige vergunning werd in juli 2022 toegekend.

Zoals bij elk project van heraanleg kregen eerst de nutsmaatschappijen (tot najaar 2022) de kans om hun voorzieningen te vernieuwen. Meer info hierover is te verkrijgen via julien.mille@brucity.be.

Werken

De eerste fase van de werken is begin 2023 gestart: de heraanleg van de Kiekenmarkt tussen de Hallenstraat en de Visverkopersstraat.

De volledige heraanleg van de perimeter duurt in totaal 1,5 jaar. De werken zijn opgedeeld in verschillende fases.

Omgeving Brucity

Evolutie

Lancering