Parkeerplaatsen voor personen met een handicap

Sommige parkeerplaatsen op het grondgebied van de Stad Brussel zijn gereserveerd voor personen met een handicap. Deze parkeerplaatsen zijn in het blauw geverfd. Ze zijn terug te vinden op een interactieve kaart.


Op basis van de ministeriële omzendbrieven betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor personen met een handicap (03/04/2001 (B.S. 05/05/2001) - 25/04/2003 (B.S. 25/04/2003)), gelden de volgende voorwaarden voor het indienen van een aanvraag tot het voorbehouden van een parkeerplaats voor mindervalide personen (MVP) in de nabijheid van de woning of van de werkplaats op het grondgebied van de Stad Brussel:

  • de werk- of woonplaats beschikt niet over een garage of privéparking die een vlotte toegankelijkheid waarborgt
  • de aanvrager bezit een voertuig of wordt vervoerd door iemand die in hetzelfde gebouw woont
  • het bezit van de parkeerkaart voor personen met een handicap is vereist
  • terugzending van het Formulier MVP (PDF, 241.32 KB) en de daarin gevraagde elementen naar de cel Parkeren of via mvp@brucity.be

De ontvankelijke aanvragen worden doorgestuurd naar de politie voor een onderzoek. Als het advies van de politie gunstig is en de aanvraag betrekking heeft op gemeentelijke wegen, wordt de aanvraag doorgestuurd naar het departement Wegeniswerken van de Stad voor uitvoering.