Parkeerplaatsen voor personen met een handicap

Sommige parkeerplaatsen op het grondgebied van de Stad Brussel zijn gereserveerd voor personen met een handicap. Deze parkeerplaatsen zijn in het blauw geverfd. Ze zijn terug te vinden op een interactieve kaart.


De aanvrager moet beantwoorden aan de voorwaarden opgenomen in het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en in de ministeriële rondzendbrief (Federale Overheidsdienst Mobiliteit) van 3 april 2001.

 • De aanvrager moet in het bezit zijn van een parkeerkaart voor personen met een handicap. Deze kan bekomen worden bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (zie Sociale en fiscale voordelen). Enkel een attest van deze Overheidsdienst is niet voldoende.
 • De aanvrager mag niet over een privé-parking of garage beschikken.
 • De aanleg van de parkeerplaats moet 'verkeerstechnisch' mogelijk zijn. Een reservatie is uiteraard niet mogelijk in een straat waar men niet mag parkeren, of waar parkeren beurtelings verloopt.
 • De aanvrager moet in het bezit zijn van een wagen.
 • Wie niet over een wagen beschikt, kan zich laten vervoeren door een andere chauffeur.
  In dit geval zijn er twee mogelijkheden:
  - Als die andere chauffeur in hetzelfde gebouw woont, heeft de aanvrager recht op een parkeerreservatie.
  - Als de andere chauffeur niet in hetzelfde gebouw wordt, heeft de aanvrager geen recht op een parkeerreservatie. Wél kan er dan een gele onderbroken lijn geschilderd worden, om het stilstaan voor het in- en uitstappen mogelijk te maken.
 • In sommige gevallen kan de wegbeheerder een parkeerreservatie weigeren. Dat kan bijvoorbeeld in straten waar er al veel parkeerplaatsen voor personen met een handicap aanwezig zijn. Een parkeerplaats voor personen met een handicap is namelijk nooit nominatief, d.w.z. dat iedere weggebruiker in het bezit van de speciale parkeerkaart er gebruik van mag maken.
 • Een parkeerplaats mag eveneens aangelegd worden ter hoogte van de plaats waar de aanvrager werkt. In dat geval zal de wegbeheerder meestal een verkeersbord laten plaatsen, waarop staat wanneer de reservatie geldig is (bijvoorbeeld van maandag tot vrijdag tussen 8u en 17u).

Er zijn verschillende manieren om een aanvraag in te dienen voor een parkeerplaats voor personen met een handicap.

Met de post

Een brief en een kopie van de speciale parkeerkaart moeten worden verstuurd naar:

 • Verkeerstechnische Dienst van de Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene
  Paleizenstraat 321
  1000 Brussel

Per fax

De aanvraag en een kopie van de speciale parkeerkaart moeten worden verstuurd naar het nummer 02 279 83 08, ter attentie van de Verkeerstechnische Dienst.

Via e-mail

Een e-mail moet verstuurd worden naar de Verkeerstechnische Dienst. Als het niet mogelijk is een scan van de speciale parkeerkaart aan de e-mail toe te voegen, moet de aanvrager het bezoek van de wijkagent afwachten. Deze zal dan nagaan of de aanvrager over de nodige documenten beschikt (zie lager).

Persoonlijk

Wie de aanvraag persoonlijk wil doen, gaat naar het politiekantoor van de Verkeerstechnische Dienst in de Paleizenstraat 21 (1000 Brussel)

 • Met de wagen: er is recht tegenover de ingang een parkeerplaats voorzien voor personen met een handicap.
 • Met het openbaar vervoer: tram 4 en 94 en afstappen aan halte De Trooz. Bus 47 en afstappen aan halte De Trooz.

Bezoek wijkagent

Na ontvangst van de aanvraag zal de politie een dossier openen, en krijgt de aanvrager een bezoek van de wijkagent. Deze zal nagaan of alle voorwaarden vervuld zijn.

Daarna zal de wijkagent verslag uitbrengen aan de Verkeerstechnische Dienst van de politie. Na positief advies zal de politie aan de Stad (departement Wegeniswerken) vragen de aangevraagde parkeerplaats aan te leggen.